Prejsť na obsah
Fakulta

pisnice 2018-2019

Zápisnica č. 20/ 2019-2020 - 13.5.2019

     príloha č.1 Krízový plán pre pracoviská Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pri predchádzaní šíreniu ochorenia COVID-19
     príloha č.2  - Záver akademického roka 2019/2020 – štátne skúšky

Zápisnica č. 19/ 2019-2020 -29.4.2020

Zápisnica č. 18/ 2019-2020 - 1.4.2020

Zápisnica č. 17/ 2019-2020 - 9.3.2020

Zápisnica č. 16/ 2019-2020 - 17.2.2020

Zápisnica č. 15/ 2019-2020 - 27.1.2020

Zápisnica č. 14/ 2019-2020 - 16.12.2019

Zápisnica č. 13 / 2018-2019 14.10.2019

Zápisnica č. 12 / 2018-2019 16.9.2019

Zápisnica č. 11 / 2018-2019 1.7.2019
    príloha záp.č.11 - Návrh na spustenie procesu implementácie Stratégie ľudských zdrojov pre výskumných  
    pracovníkov a získanie európskeho ocenenia HR Excellence in Research Award (HRS4R)

Zápisnica č. 10 / 2018-2019 10.6.2019

Zápisnica č. 9 / 2018-2019 13.5.2019

Zápisnica č. 8 / 2018-2019 8.4.2019

Zápisnica č. 7 / 2018-2019 18.3.2019

Zápisnica č. 6 / 2018-2019 18.2.2019

Zápisnica č. 5 / 2018-2019 7.1.2019
     Príloha č.1 Plán zasadnutí
     Príloha č.2 Program výjazdového zasadnutia

Zápisnica č. 4 / 2018-2019 3.12.2018

Zápisnica č. 3 / 2018-2019 19.11.2018

Zápisnica č.2  8.10.2018 8.10.2018
     Príloha č. 1 stav čerpania energií
     Príloha č. 2 čerpanie dotácii k 30.09.2018
     Príloha č. 3 Priebežné hodnotenie 8.10.2018
     Príloha č.4 zapísaní
     Priloha č.5 Zapísaní sumár 8.10.2018

Zápisnica č.1 2018-2019 3.9.2018

     Príloha zápisnice č.1:
     Výzva - Dlhodobý strategický výskum
     Predložené návrhy na DSV
     Návrh plánu kariérneho rastu na rokovania VR SjF
     Plán zasadnutí Vedenia fakulty, Kolégia dekana a Vedeckej rady SjF STU v Bratislave - 2. polrok 2018

Zápisnice 2017-2018

Zápisnice 2016-2017:

Zápisnice 2015-2016


Zápisnice 2014-2015

Zápisnice 2013-2014

Zápisnice 2011-2012:

Zápisnice 2010-2011:

Zápisnice 2009-2010:

Zápisnice 2008-2009: 

Zápisnice 2007-2008:

Zápisnice 2006-2007:

Dokumenty:

Pravidlá k využívaniu HVPS Orange na STU
Pracovný materiál na diskusiu: Hospodárska rada