Prejsť na obsah
Absolventi
  • Duplikát vysvedčenia o štátnej skúške

Žiadosť o duplikát vysvedčenia o štátnej skúške

Poplatok: 30 €

V prípade skončenia štúdia v roku 2001 a neskôr vyhotovuje duplikáty vysvedčení o štátnej skúške Útvar vzdelávania a starostlivosti o študentov - Rektorát STU bližšie info.

Vydaním duplikátu pôvodný doklad stráca platnosť.

  • Potvrdenie o štúdiu od roku 1987 vrátane

Žiadosť o potvrdenie o štúdiu

V prípade skončenia štúdia do roku 1986 vrátane vyhotovuje potvrdenie o štúdiu Archív STU bližšie info.

 

  • Výpis výsledkov štúdia od roku 1987 vrátane

Žiadosť o výpis výsledkov

Poplatok:

  • ak je výpis vyhotovený z AIS 5 € / výpis     
  • ak je výpis vyhotovený mimo AIS 5 € / strana

V prípade skončenia štúdia do roku 1986 vrátane vyhotovuje potvrdenie o výsledkoch štúdia Archív STU bližšie info.

Žiadosť je potrebné vyplniť, podpísať a naskenované poslať ako prílohu emailom alebo poštou spolu s dokladom o úhrade poplatku na adresu:

Strojnícka fakulta STU v Bratislave
Pedagogické oddelenie
Nám. slobody 17
812 31 Bratislava

Email: milada.cavojska@stuba.sk

Aktuálne informácie o poplatkoch spojených so štúdiom nájdete na webových stránkach STU >>>