Prejsť na obsah
Pracoviská

Útvar vedeckovýskumných činností

 • Oddelenie kariérneho rastu
 • Juraj Sklenár tel.: kl. 255,  mob.: 0917 797 251
  • Projektové oddelenie
   • Ing. Lucia Ploskuňáková tel.: kl. 156,  mob.: 0917 822 007
     

Útvar rozpočtu, finančných činností a ekonomiky práce

  • Oddelenie ekonomiky práce a miezd
   • Mgr. Mária Pronayová tel.: kl. 154, mob.: 0917 706 983
   • Priska Ághová tel.: kl. 126, mob.: 0917 646 547
  • Oddelenie plánovania a rozpočtu
   • Gabriela Nováková  tel.: kl. 245, mob.:  0917 706 984, 
   • Eva Sasáková tel.: kl. 210 
   • Jarmila Hunyadyová  tel.: kl. 210 
   • Ľuba Babicová  tel.: kl. 210 
  • Oddelenie finančnej učtárne, pokladničnej služby a správy majetku
   • Ing. Dana Ter-Martirosovová tel.: kl. 113, mob.: 0917 918 898
   • Anna Matúšová tel.: kl. 169 
   • Ľubica Patašiová tel.: kl. 169, mob.:  0917 944 107
   • Anna Štefaničková tel.: kl. 861 
   • Mgr. Renata Pokorná  tel.: kl. 249 
   • Helena Holmanová tel.: kl. 272 
  • Pokladňa fakulty
   • Júlia Tomanová tel.: kl. 117, miestnosť 151 (utorok, štvrtok 11:00-13:00)
     

Útvar personálnych a sociálnych činností

  • Mgr. Veronika Blahová  tel.: kl. 124,  mob. 0907 897 176
    

Útvar verejného obstarávania

  • Mgr. Renata Pokorná tel.: kl. 249 , mob. 0917 918 899, 
    

Útvar zahraničných stykov

  • Oddelenie zahraničných študentov
   • Mgr. Renáta Sovišová kl. 244 0917 879 775
   • Ing.  Zuzana Matúšová  kl. 287  915 851 799
  • Oddelenie propagácie
   • Zuzana Gališinová, 

 

Útvar pedagogických činností

 • Nadežda Švancarová  tel.: kl. 198,  mob. 0918 696 956
 • Gabriela Bartalská, tel.: kl. 520, mob. 0917 797 254
 • Milada Čavojská, tel.: kl. 137, mob. 0918 940 338
 • Lucia Horvátová, tel.: kl. 135

 

Podateľňa a registratúrne stredisko

 • Oľga Polatseková  tel.: kl. 172,  mob. 0905 599 417
 • Anna Štefaničková, tel.: kl. 861, mob. 0905 594 350