Prejsť na obsah
Pracoviská

Útvar vedeckovýskumných činností

  • Ing. Juraj Sklenár tel.: kl. 255,  mob.: 0917 797 251
 • Projektové oddelenie
  • Ing. Lucia Ploskuňáková tel.: kl. 156,  mob.: 0917 822 007
  • Ing. Petra Závodská  tel.: kl. 187
    

  Útvar rozpočtu, finančných činností a ekonomiky práce

   • Oddelenie ekonomiky práce a miezd
    • Mgr. Mária Pronayová tel.: kl. 154, mob.: 0917 706 983
    • Jarmila Zadubencová tel.: kl. 126, mob.: 0917 646 547
   • Oddelenie plánovania a rozpočtu
    • Jarmila Hunyadyová tel.: kl. 245, mob.:  0917 706 984, 
    • Bc. Tengeriová Anna tel.: kl. 210 
    • Hillová Renata tel.: kl. 210 
    • Ľuba Babicová  tel.: kl. 210 
   • Oddelenie finančnej učtárne, pokladničnej služby a správy majetku
    • Mgr. Soňa Nekanovičová tel.: kl. 113, mob.: 0917 918 898
    • Anna Matúšová tel.: kl. 169 
    • Ing. Tatiana Horvátová tel.: kl. 169
    • Anna Štefaničková tel.: kl. 861 
    • Mgr. Renata Pokorná  tel.: kl. 249   mob.: 0917 918 899
    • Helena Holmanová tel.: kl. 294   mob.: 0948 911 387
   • Pokladňa fakulty
    • Helena Holmanová tel.: kl. 117, miestnosť 151 
      

  Útvar personálnych a sociálnych činností

   • Mgr. Veronika Blahová  tel.: kl. 124,  mob.: 0907 897 176

  Útvar verejného obstarávania

   • Mgr. Renata Pokorná tel.: kl. 249 , mob.: 0917 918 899, 

  Útvar zahraničných stykov a  vzťahov s verejnosťou

   • Mgr. Renáta Sovišová tel,: kl. 244, mob.: 0917 879 775
   • Ing.  Zuzana Matúšová  tel,: 287, mob.: 915 851 799
   • Zuzana Gališinová, mob.: 0940 512 270

  Útvar pedagogických činností

  • Mgr. Nadežda Švancarová  tel.: kl. 198,  mob.: 0918 696 956
  • Milada Čavojská, tel.: kl. 137, mob.: 0918 940 338
  • Bc. Lucia Horvátová, tel.: kl. 135, mob.: 918 948 937 278
  • Ing. Zuzana Olexová, tel.: kl. 520, mob.: 0917 797 254  

  Podateľňa a registratúrne stredisko

  • Oľga Polatseková  tel.: kl. 172,  mob.: 0905 599 417
  • Anna Štefaničková, tel.: kl. 861, mob.: 0905 594 350