Prejsť na obsah
Výpočtové a informačné stredisko

Adresa:
Nám. slobody 17
812 31 Bratislava 1

Vedúci ústavu:  Ing. Miroslav Horvát, PhD.

e-mail: horvat@stuba.sk
tel: 02/572 96 289, 0905 593 791, kl. orange 2289

Zástupca vedúceho ústavu: Jaroslava Jurkovičová

e-mail: jaroslava.jurkovicova@stuba.sk
tel: 02/572 96 284