Prejsť na obsah
Študenti

Internetové objednávanie obedov v rámci STU

https://www.jedalen.stuba.sk

Rozhodnutie vedenia fakulty  č. 48
V súvislosti s poklesom dotácií pre rok 2014, dekan fakulty s účinnosťou od 1.5.2014 zastavuje príspevok na stravu pre doktorandov Strojníckej fakulty.


Študentská jedáleň Dobrovičova

adresa:
Dobrovičova 14,
811 08 Bratislava
telefón:
02/ 52925588
počet miest pri stole:
216
     
možnosti:
slávnostné hostiny, večere, organizovanie pracovných rokovaní,
školení, seminárov, konferencii, kongresov, výstav

Študentská jedáleň Jura Hronca

adresa:
Bernolákova 1,
811 07 Bratislava
telefón:
02/ 52494404
počet miest pri stole:
260
     
možnosti:
slávnostné hostiny, večere, organizovanie pracovných rokovaní,
školení, seminárov, konferencii, kongresov, výstav

Študentská jedáleň Mladá garda

adresa:
Račianska 103,
831 02 Bratislava
telefón:
02/ 44256059
počet miest pri stole:
490
     

možnosti:
slávnostné hostiny, večere, organizovanie pracovných rokovaní,
školení, seminárov, konferencii, kongresov, výstav


Študentská jedáleň Mladosť

adresa:
Staré Grunty 53,
842 47 Bratislava
telefón:
02/ 65422542
počet miest pri stole:
210
     
možnosti:
slávnostné hostiny, večere, organizovanie pracovných rokovaní,
školení, seminárov, konferencii, kongresov, výstav

Študentská jedáleň Svoradov

adresa:
Svoradova 13,
811 03 Bratislava
telefón:
02/ 54415461
počet miest pri stole:
180
     
možnosti:
slávnostné hostiny, večere, organizovanie pracovných rokovaní,
školení, seminárov, konferencii, kongresov, výstav