Prejsť na obsah
Ústav procesného inžinierstva

lista_vrchO ústave Kontakt Vedenie Personálne obsadenie Študijné programy Obhájené bakalárske práce Obhájené diplomové práce Obhájené dizertačné práce Uplatnenie absolventov

Študentom ponúkame Veda a výskum Vedecko-výskumné projekty Projekty pre prax Publikácie Laboratóriá Spolupráca s priemyslom Ocenenia Odkazy

Ústav procesného inžinierstva Strojníckej fakulty STU v Bratislave zabezpečuje v študijnom odbore PROCESNÁ TECHNIKA s neobmedzenou akreditáciou štúdium na všetkých troch na seba nadväzujúcich stupňoch: bakalársky študijný program TECHNIKA OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, inžiniersky študijný program CHEMICKÉ A POTRAVINÁRSKE STROJE A ZARIADENIA a doktorandský študijný program PROCESNÁ TECHNIKA.

V súčasnom priemyselnom rozmachu sú už dnes na trhu práce preferované medziodborové štúdiá, pričom práve štúdium na ústave takýmto je. Popri „klasickej strojarine“ Ťa naučíme rozumieť aj náročným procesom v technike a práve na správnom pochopení zákonitostí budeš vedieť navrhnúť a optimalizovať jednotlivé zariadenia, ako aj zložité systémy. Oboznámiš sa s dizajnom a konštrukciou výrobných zariadení a aparátov, ako aj bezpečnostnými pravidlami pri návrhu a prevádzke zariadení do chemického, potravinárskeho, farmaceutického, automobilového a spotrebného priemyslu, s tepelnými, hydromechanickými, difúznymi a mechanickými procesmi a bioprocesmi. A to všetko s podporou najmodernejšieho softvérového vybavenia na oblasť konštrukcie a procesov, s možnosťou aplikácie virtuálnej reality pre Tebou vytvorené projekty.

Kľúčovou oblasťou vedeckovýskumnej aktivity pracovníkov ústavu je prepojenie priamo na prax s aplikáciou unikátnych zariadení, ktoré sú na ústave patentované na medzinárodnej úrovni a v rámci  fakulty, ale aj celej univerzity, patrí ústav na popredné miesta v tejto oblasti. Počas riešenia vedeckovýskumných úloh do procesov vstupujú aj študenti nielen inžinierskeho, ale aj bakalárskeho stupňa štúdia, pričom prepojenie dlhodobých skúseností a mladých tvorivých nápadov prináša svoje „ovocie“ v každom projekte. Absolventi štúdia na Ústave procesného inžinierstva sú preferovaní a vyhľadávaní naprieč celým spektrom priemyslu, pričom takéto štúdium nie je možné v súčasnosti študovať na žiadnej univerzite na Slovensku a ani v Českej republike. Tak neváhaj a príď sa pozrieť, dvere máš u nás trvale otvorené...

lista_spodok