Prejsť na obsah
Fakulta

Základom akademickej samosprávy fakulty je akademická obec fakulty, ktorá  volí a odvoláva členov akademického senátu fakulty. Akademickú obec fakulty tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci zaradení na fakulte, ktorí sú s vysokou školou v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas (zamestnanecká časť) a študenti zapísaní na študijných programoch uskutočňovaných na fakulte (študentský parlament).