Prejsť na obsah
Centrum inovácií

Ústav Centrum Inovácií  (CI) vznikol ako celkom nové pracovisko v rámci schválenej novej organizačnej štruktúry SjF STU Bratislava schválenej akademickým senátom SjF s účinnosťou od 15. júla 2007. Za základ sa zobrala personálna a materiálna základňa VDL vývojové dielne a laboratória ( v minulosti odčlenené od rektorátu STU). K tomuto boli pričlenený remeselníci, technici a výskumný pracovníci z bývalých katedier SjF.

Centrum inovácií je zriadené v rekonštruovaných priestoroch Ťažkého laboratória 1. posch. na Nám. slobody 17 a Mýtnej 36 v Bratislave.
Oddelenia CI a ich hlavné úlohy:
- Centrum technologického transferu kvality (CTTK) - Koordinačné centrum odborného vzdelávania (KCOV)
- Výrobno - vývojové dielne a laboratória (VVDL)

Adresa:
Nám. slobody 17,
812 31 Bratislava 1

Vedúci ústavu: Ing. Ivan Morávek, PhD.
e-mail:ivan.moravek [at] stuba.sk
tel. 02/5249 7312