Prejsť na obsah
Fakulta

Zápisnice 2021-2022

Zápisnica č. 11/ 2021-2022 21.6.2022
     Príloha č. 1 - Postavenie fakúlt, orgánov, samosprávna pôsobnosť fakulty
     Príloha č. 2 - Prijímacie konanie na SjF - Bc., Ing., PhD.
     Príloha č. 3 - Hodnotenie excelentného výskumu
     Príloha č. 4 - Periodické hodnotenie výstupov
     Príloha č. 5 - Analýza pracovísk STU  

Zápisnica č. 10/ 2021-2022 17.5.2022

Zápisnica č. 9/ 2021-2022 - 26.4.2022

Zápisnica č. 8/ 2021-2022 -15.3.2022
   Príloha č. 1 - Rozpis dotácie pre VŠ na rok 2022 a návrh rozpisu dotácie STU na r. 2022
   Príloha č. 2 - Aktualizácia dlhodobého zámeru
   Príloha č. 3 - Proces zosúlaďovanie študijných programov – výsledky posudzovania v pracovných skupinách na SjF
   Príloha č. 4 - počty študentov 

Zápisnica č. 7/ 2021-2022 - 22.2.2022

Zápisnica č. 6/ 2021-2022 - 8.2.20222

Zápisnica č. 5/ 2021-2022 - 18.1.2022

Zápisnica č. 4/ 2021-2022 - 14.12.2021

Zápisnica č. 3/ 2021-2022  - 16.11.2021

Zápisnica č. 2/ 2021-2022 - 12.10.2021

Zápisnica č. 1/ 2021-2022 - 14.9.2021

Zápisnice 2020-2021

Zápisnica č. 10/ 2020-2021 - 14.6.2021
    príloha č.1a - návrh rozpočtu 2021
    príloha č.1b - komentár k rozpočtu
    príloha č.2 - harmonogram promócií 2021

Zápisnica č. 9/ 2020-2021 - 17.5.2021
    príloha č.1 - Záver akademického roka 2020/2021 – štátne skúšky
    príloha č.2 - Štátnicové komisie BŠ a IŠ 2020/21
    príloha č.3 -  Organizácia štátnych skúšok bakalárskeho a inžinierskeho štúdia v akademickom roku 2020/2021
    priloha č.4 - Prehľad podaných a získaných projektov
    priloha č.5 - Výsledky ankety učiteľov STU k dištančnej metóde vzdelávania
    priloha č.6 - Výsledky ankety študentov STU k dištančnej metóde vzdelávania
    priloha č.7 - Úprava harmonogramu BŠ a IŠ v ak.roku 2020/21

Zápisnica č. 8/ 2020-2021 - 26.4.2021

Zápisnica č. 7/ 2020-2021 - 29.3.2021

Zápisnica č. 6/ 2020-2021- 23.2.2021

Zápisnica č. 5/ 2020-2021  - 25.1.2021

Zápisnica č. 4/ 2020-2021 - 15.12.2020
    príloha č.1 - Vnútorný systém kvality
    príloha č.2 - Publikácie po kontrole 
    príloha č.3 - Kritériá Strojárstvo 

Zápisnica č. 3/ 2020-2021 - 9.11.2020
     príloha č.1 - Návrh študijných programov

Zápisnica č. 2/ 2020-2021 - 12.10.2020

Zápisnica č. 1/ 2020-2021 - 8.9.2020
     príloha č.1 - SUMÁR PRIPOMIENOK - 7. zasadnutie KR STU_07.09.2020
      príloha č.2 - Upresňujúce pokyny pre zabezpečenie vzdelávania na STU v zimnom semestri 2020/2021

pisnice 2019-2020

Zápisnica č. 21/ 2019-2020 - 10.6.2020

Zápisnica č. 20/ 2019-2020 - 13.5.2020

     príloha č.1 Krízový plán pre pracoviská Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pri predchádzaní šíreniu ochorenia COVID-19
     príloha č.2  - Záver akademického roka 2019/2020 – štátne skúšky

Zápisnica č. 19/ 2019-2020 -29.4.2020

Zápisnica č. 18/ 2019-2020 - 1.4.2020

Zápisnica č. 17/ 2019-2020 - 9.3.2020

Zápisnica č. 16/ 2019-2020 - 17.2.2020

Zápisnica č. 15/ 2019-2020 - 27.1.2020

Zápisnica č. 14/ 2019-2020 - 16.12.2019

 

Zápisnice 2018-2019

Zápisnice 2017-2018

Zápisnice 2016-2017:

Zápisnice 2015-2016


Zápisnice 2014-2015

Zápisnice 2013-2014

Zápisnice 2011-2012:

Zápisnice 2010-2011:

Zápisnice 2009-2010:

Zápisnice 2008-2009: 

Zápisnice 2007-2008:

Zápisnice 2006-2007:

Dokumenty:

Pravidlá k využívaniu HVPS Orange na STU
Pracovný materiál na diskusiu: Hospodárska rada