Prejsť na obsah
Fakulta

 

Dr. h. c. prof. Ing. Ľubomír ŠOOŠ, PhD.

dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave

E-mail: lubomir.soos@stuba.sk
Telefón: 02 / 572 96 180

Úradné hodiny:
pondelok 13,00-17,00
streda 9,00-12,00

  

prof. Ing. Marcela Pokusová, PhD.

Prodekanka pre vzdelávanie, I. a II.
stupeň štúdia a starostlivosť o študentov

E-mail: marcela.pokusova@stuba.sk
Telefón: 02/572 96 150

Miestnosť: 031

Úradné hodiny:


(agenda prodekana)

 

 

doc. Ing. Alexander Schrek, PhD.

Prodekan pre personálne a sociálne
veci a rozvoj fakulty

E-mail: alexander.schrek@stuba.sk
Telefón: 02/572 96 235

Miestnosť: 032

Úradné hodiny: 

(agenda prodekana)


  

prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.

Prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium a
štatutárny zástupca dekana

E-mail: stanislav.duris@stuba.sk
Telefón: 02/572 96 193

Miestnosť:
027

Úradné hodiny: 
pondelok 13,00-17,00
streda 9,00-12,00

(agenda prodekana)  

doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.

Prodekan pre propagáciu, spoluprácu s
praxou a zahraničné vzťahy

E-mail: juraj.beniak@stuba.sk
Telefón: 0905 593 953

Miestnosť:
 027 

Úradné hodiny: 
pondelok 13,00-17,00
štvrtok 9,00-12,00

(agenda prodekana)

 

Ing. Gabriela Kuzmová

Tajomníčka fakulty

E-mail: gabriela.kuzmova@stuba.sk
Telefón: 02/572 96 181

Miestnosť: 028