Prejsť na obsah
Fakulta

 

Dr. h. c. prof. Ing. Ľubomír ŠOOŠ, PhD.

dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave

E-mail: lubomir.soos@stuba.sk
Telefón: 02 / 572 96 180

Úradné hodiny:
pondelok 13,00-17,00
streda 9,00-12,00

  

prof. Ing. František Urban, CSc.

Prodekan pre pedagogiku

E-mail: frantisek.urban@stuba.sk
Telefón: 02/572 96 150

Miestnosť: 031

Úradné hodiny:
pondelok 13,00-17,00      
štvrtok 9,00-12,00

(agenda prodekana)

 

 

doc. Ing. Karol Prikkel, CSc.

Prodekan pre personálne a sociálne veci
a rozvoj fakulty

E-mail: karol.prikkel@stuba.sk
Telefón: 02/572 96 235

Miestnosť: 032

Úradné hodiny: 
pondelok 13,00-17,00
štvrtok 9,00-12,00

(agenda prodekana)


  

prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.

Prodekan
pre vedu, výskum a doktorandské štúdium

E-mail: stanislav.duris@stuba.sk
Telefón: 02/572 96 193

Miestnosť:
027

Úradné hodiny: 
pondelok 13,00-17,00
streda 9,00-12,00

(agenda prodekana)  

doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.

Prodekan
pre spoluprácu s priemyslom a propagáciu štúdia

E-mail: juraj.beniak@stuba.sk
Telefón: 0905 593 953

Miestnosť:
 027 

Úradné hodiny: 
pondelok 13,00-17,00
štvrtok 9,00-12,00

(agenda prodekana)


 

Ing. Gabriela Kuzmová

Tajomníčka fakulty

E-mail: gabriela.kuzmova@stuba.sk
Telefón: 02/572 96 181

Miestnosť: 028