Prejsť na obsah
Ústav matematiky a fyziky
 Stránky oddelení ústavu:
 Matematika
 Fyzika

Adresa:
Nám. slobody 17
812 31 Bratislava 1
Priama linka: 02/ 5292 6626, 02/ 572 96 350 

Vedúci ústavu: doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.
tel. 57296 136, e-mail: daniela.velichova@stuba.sk

Zástupca vedúceho ústavu: Ing. Peter Benco, CSc.
tel. 57296 384, e-mail: peter.benco@stuba.sk

Tajomníčka ústavu: RNDr. Daniela Richtáriková, PhD.
tel. 57296 116, e-mail: daniela.richtarikova@stuba.sk

Sekretárka: Viera Koníková
tel. 57296 350, e-mail: viera.konikova@stuba.sk