Prejsť na obsah
Študenti

Strojnícka fakulta STU v Bratislave
Útvar pedagogických činností
Nám. slobody 17
812 31 Bratislava 1

prof. Ing. Marcela Pokusová, PhD.
Prodekanka pre pedagogiku           

 

Telefón: 02/572 96 150, 02/572 96 355
0948 238 676

E-mail: marcela.pokusova@stuba.sk

Miestnosť: kontaktné centrum 014

Úradné hodiny: 
pondelok: 12:00 - 14:00 hod.,
streda:     12:00 - 14:00 hod.

Informácie o prijímacom konaní na bakalárske a inžinierske štúdium v štátnom jazyku:

Tel.:  + 421 (2) 572 96 198
E-mail: nadezda.svancarova@stuba.sk


Vedúca oddelenia:            
Mgr. Nadežda Švancarová
 (č. dverí - 015)
(prijímacie konanie na inžinierske štúdium, sociálne štipendiá pre študentov inžinierskeho štúdia, štipendiá pre zahraničných študentov) 
Tel.: +421 (2) 572 96 198
Mob.: +421 918 696 956
E-mail: nadezda.svancarova@stuba.sk

Milada Čavojská (č. dverí - 016/3)
(študenti bakalárskeho štúdia 2.roč. - všetky ŠP; študenti inžinierskeho štúdia: 1. + 2. ročník; potvrdenia a výpisy z archívu bývalých študentov SjF STU od AR 1986/1987)
Tel.: +421 (2) 572 96 137
Mob.: +421 918 940 338
E-mail: milada.cavojska@stuba.sk

Lucia Horvátová (č.dverí – 016/2)
(študenti bakalárskeho štúdia: 1. + 3. + 4. ročník – všetky ŠP bakalárskeho štúdia; ubytovanie  študentov)
Tel.: +421 (2) 572 96 135
 Mob.: +421 948 937 278
E-mail: lucia.horvatova@stuba.sk 
 

(č.dverí – 016/1) 
(prijímacie konanie na bakalárske štúdium, sociálne štipendiá pre študentov bakalárskeho štúdia, rezervovanie miestností) 


Informácie o prijímacom konaní a o štúdiu na bakalárske a inžinierske štúdium v anglickom jazyku: 
(prijímacie konanie na bakalárske a inžinierske štúdium v anglickom jazyku; študenti bakalárskeho a inžinierskeho štúdia študujúci v anglickom jazyku, ubytovanie zahraničných študentov)

Informácie oprijímacom konaní a o štúdiuna doktorandské štúdium v štátnom a v anglickom jazyku:
Ing. Juraj Sklenár (č.dverí - 138)
tel.:  + 421 (2) 572 96 255
E-mail: juraj.sklenar@stuba.sk

Fakultná integrátorka AIS
Ing. Marianna Frajková (č.dverí – 014)
Tel.: +421 (2) 572 96 670,
Mob.: +421 918 669 197
Strojnícka fakulta: utorok 12:00-15:00 hod., + streda, štvrtok
Rektorát STU:  pondelok, utorok 9:00-11:30 hod., piatok
E-mail: marianna.frajkova@stuba.sk

Z dôvodu nepriaznivej situácie a za účelom zníženia rizika nákazy a ďalšieho šírenia ochorenia COVID-19 Vás žiadame, aby ste v prípade akútnej potreby komunikovali so svojou referentkou prostredníctvom e-mailov alebo telefonicky. Po dohode (telefonickej alebo e-mailovej), si Vás referentka môže objednať aj mimo úradných hodín na presne stanovený dátum a hodinu.

Úradné hodiny na Útvare pedagogických činností platné od 4.10.2021:

Pondelok:  13:00 - 15:00 hod.
Utorok:        9:00 - 11:00 hod.
Streda:        9:00 - 11:00 hod,  13:00 - 15:00 hod.
Štvrtok:       9:00 - 11:00 hod.
Piatok:        neúradný deň