Prejsť na obsah
Výskum

Operačný program Výskum a inovácie/Integrovaná infraštruktúra

1, Automatizácia v procese výroby nákladných železničných vozidiel (ITMS+ 313012P612)

2, Nová generácia nákladných železničných vozidiel ( ITMS+ 313012P922)

3, Výskum a vývoj zameraný na inováciu procesu výroby účinnejších odlučovačov ropných látok (ITMS+ 313012P062)

4, Výskum v oblasti jadrových reaktorov 4. generácie (ITMS+ 313011T595)

   - Publikácie vytvorené na základe podpory projektu

5, Inovatívne riešenia pohonných, energetických a bezpečnostných komponentov dopravných prostriedkov (ITMS+313011V334)

-viac informáci TU

6, Priemyselný výskum a experimentálny vývoj v oblasti aplikácie nano-materiálov pre zvýšenie úžitkových vlastností vysoko namáhaných častí strojov a zariadení (ITMS+ 313012S995)

7, Priemyselný výskum a experimentálny vývoj zariadenia na adaptívne orbitálne obrábanie zváracích hrán osovo symetrických telies (ITMS+ 313022U737)