Prejsť na obsah
Výskum

Operačný program Výskum a inovácie

1, Automatizácia v procese výroby nákladných železničných vozidiel (ITMS+ 313012P612)

2, Nová generácia nákladných železničných vozidiel ( ITMS+ 313012P922)

3, Výskum a vývoj zameraný na inováciu procesu výroby účinnejších odlučovačov ropných látok (ITMS+ 313012P062)