Prejsť na obsah
Uchádzači

Informácie o školnom a poplatkoch spojených so štúdium sú web uvedené na stránke STU.

 

Pokyny k platbám:

Platby v hotovosti na fakulte nie sú možné.
Úhrady platieb je potrebné vykonať bankovým prevodom.


Banka: 
Štátna pokladnica
IBAN: 
SK86 8180 0000 0070 0008 5595
BIC/SWIFT kód banky: 
SPSRSKBA

Variabilný symbol - výpis známok05900
Do správy pre prijímateľa: napr.: Výpis výsledkov štúdia + priezvisko

 

Variabilný symbol - validačná známka, duplikát preukazu, nový ISIC: vygeneruje systém pri   zadávaní objednávky

Variabilný symbol - prihláška: vygeneruje systém  pri  zadávaní e-prihlášky

Variabilný symbol - školné: vygeneruje systém v časti - Financovanie štúdia