Prejsť na obsah
Fakulta

Základné dokumenty:

Smernice Rektora STU 

Smernice Strojníckej fakulty STU 

Príkazy dekana Strojníckej fakulty STU

Výročné správy Strojnícekj fakulty STU v Bratislave

Tlačivá (dohody...), dokumety

     Pokyn  k poskytovaniu príspevku na rekreáciu

     
     Tuzemské a zahraničné pracovné cesty - (aktualizované október 2016)
     Dohoda o vykonaní práce s nepravidelným príjmom  - MS Word
     Dohoda o pracovnej činnosti s pravidelným príjmom  - MS Word
     Dohoda o brigádnickej práci študentov s pravidelným príjmom - MS Word 
     EKONOMICKÝ LIST*2  ver.2017.01 bez DPH - volitelna režia ustavu
     EKONOMICKÝ LIST*2  ver.2017.01 s DPH - volitelna režia ustavu 

     DOHODA cestovné náhrady doktorandov a študentov

     Potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy na účely prídavku na dieťa
     Ž i a d o s ť  o výnimku z počtu zapísaných kreditov
     Nahlásenie mobilitného pobytu v zahraničí

Aktualizácia dlhodobého zámeru SjF STUBA na roky 2022 - 2023

Dlhodobý zámer rozvoja fakulty 2018 - 2023

Dlhodobý zámer fakulty 2012 - 2017

Motivačné kritériá SjF STU pre akademický rok 2015/2016