Prejsť na obsah
Fakulta

Základné dokumenty:

Smernice Strojníckej fakulty STU 

Príkazy dekana Strojníckej fakulty STU

Tlačivá (dohody...), dokumety

     Verejné obstarávanie v podmienkach sjf stu v bratislave – postupnosť krokov 
     Mechanizmus obstarávania a dodávky výpočtovej techniky

     Rámcové zmluvy na obstarávanie tovarov a služieb k 1.1.2018

     Tuzemské a zahraničné pracovné cesty - (aktualizované október 2016)
     Dohoda o vykonaní práce s nepravidelným príjmom  - MS Word
     Dohoda o pracovnej činnosti s pravidelným príjmom  - MS Word
     Dohoda o brigádnickej práci študentov s pravidelným príjmom - MS Word 
     EKONOMICKÝ LIST*2  ver.2017.01 bez DPH - volitelna režia ustavu
     EKONOMICKÝ LIST*2  ver.2017.01 s DPH - volitelna režia ustavu 

     Potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy na účely prídavku na dieťa
     Ž i a d o s ť  o výnimku z počtu zapísaných kreditov
     Nahlásenie mobilitného pobytu v zahraničí

Dlhodobý zámer fakulty 2012 - 2017

Motivačné kritériá SjF STU pre akademický rok 2015/2016

Výročné správy 
Správa o činnosti Strojníckej fakulty STU v Bratislave za rok 2011
Správa o činnosti Strojníckej fakulty STU v Bratislave za rok 2010
Správa o činnosti Strojníckej fakulty STU v Bratislave za rok 2009

2007
2006