Prejsť na obsah
Fakulta

Predseda Akademického senátu SjF STU v Bratislave

doc. Ing. František Ridzoň, CSc.

 

Telefón.:
0915 759565

E-mail: frantisek.ridzon@stuba.sk

PODPREDSEDA
prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.

Členovia:
prof. Ing. Cyril Belavý, CSc.              
Ing. Peter Benco, CSc.                             
prof. Ing. Roman Fekete, PhD.          
doc. Ing. Martin Gulan, PhD.
doc. Ing. Štefan Gužela, PhD.
Ing. Ferdinand Havelka, PhD.           
doc. Ing. Vladimír Chmelko, PhD.
doc. Ing. Branislav Knížat, PhD.
Mgr. Jana Lokajová
Ing. Iveta Čačková, PhD.
Ing. Peter Petrák, PhD.         
doc. Ing. Miloš Matúš, PhD.
prof. Ing. Pavol Sejč, PhD..                
doc.  Ing. Alena Brusilová, PhD.
Mgr. Marian Uváček, PhD.
RNDr. Viera Záhonová, CSc.

Šudentská časť:
Ing. Matúš Čierny
Ing. Marek Habara
Jozef Bezák
Bc. Samuel Jankove
Ing. Andrej Majstrík - podpredseda AS SjF za študentskú časť
Ing. Marek Noga
Zuzana Krajčíková
Bc. Andrea Poničanová
Ema Novotná

Legislatívna komisia:
Predseda: doc. Ing. Štefan Gužela, PhD.
Členovia: Ing. Peter Benco, CSc., Ing. Ferdinand Havelka, PhD.,  Bc. Andrea Poničanová, 

Ekonomická komisia:
Predseda: doc. Ing. Vladimír Chmelko, PhD.
Členovia:  Ing. Peter Petrák, PhD., doc. Ing. Martin Gulan, PhD., Ing. Andrej Majstrík