Prejsť na obsah
Fakulta

 

    • Útvar vedeckovýskumných činností

     • Oddelenie kariérneho rastu
     • Juraj Sklenár tel.: kl. 255,  mob.: 0917 797 251
      • Projektové oddelenie
       • Ing. Lucia Ploskuňáková tel.: kl. 156,  mob.: 0917 822 007
         

     Útvar rozpočtu, finančných činností a ekonomiky práce

      • Oddelenie ekonomiky práce a miezd
       • Mgr. Mária Pronayová tel.: kl. 154, mob.: 0917 706 983
       • Priska Ághová tel.: kl. 126, mob.: 0917 646 547
      • Oddelenie plánovania a rozpočtu
       • Gabriela Nováková  tel.: kl. 245, mob.:  0917 706 984, 
       • Marta Hájičková  tel.: kl. 210 
       • Jarmila Hunyadyová  tel.: kl. 210 
       • Ľuba Babicová  tel.: kl. 210 
      • Oddelenie finančnej učtárne, pokladničnej služby a správy majetku
       • Ing. Dana Ter-Martirosovová tel.: kl. 113, mob.: 0917 918 898
       • Anna Matúšová tel.: kl. 169 
       • Ľubica Patašiová tel.: kl. 169, mob.:  0917 944 107
       • Anna Štefaničková tel.: kl. 861 
       • Mgr. Renata Pokorná  tel.: kl. 249 
       • Júlia Tomanová  tel.: kl. 272 
      • Pokladňa fakulty
       • Júlia Tomanová tel.: kl. 117, miestnosť 151 (utorok, štvrtok 11:00-13:00)
         

     Útvar personálnych a sociálnych činností

      • Mgr. Veronika Blahová  tel.: kl. 124,  mob. 0907 897 176
        

     Útvar verejného obstarávania

      • Mgr. Renata Pokorná tel.: kl. 249 , mob. 0917 918 899, 
        

     Útvar zahraničných stykov

      • Oddelenie zahraničných študentov
       • Mgr. Lucia Abrhanová tel.: kl. 146, mob.: 0917 879 775 
       • Mgr. Zuzana Deáková 
      • Oddelenie propagácie
       • Denis Gerhardt, tel.: kl. 863, mob.: 0918 901 843

      

     Útvar pedagogických činností

     • Nadežda Švancarová  tel.: kl. 198,  mob. 0918 696 956
     • Gabriela Bartalská, tel.: kl. 520, mob. 0917 797 254
     • Milada Čavojská, tel.: kl. 137, mob. 0918 940 338
     • Lucia Horvátová, tel.: kl. 135

      

     Podateľňa a registratúrne stredisko

     • Oľga Polatseková  tel.: kl. 172,  mob. 0905 599 417
     • Anna Štefaničková, tel.: kl. 861, mob. 0905 594 350