Prejsť na obsah
Ústav matematiky a fyziky

Knižné publikácie

Konštrukčná geometria - úlohy a pracovné listy
Dagmar Szarková, Daniela Velichová
Slovenská technická univerzita, 2018
ISBN 978-80-227-4781-3

Geometria Grafika Komputer
Monika Sroka-Bizon a kol.
Wydawnictwo Politechniki Slaskiej, 2016
ISBN 978-83-7880-356-0

Mathematics II
Daniela Velichová
Slovenská technická univerzita, 2016
ISBN 978-80-227-4532-1

Mathematics I
Daniela Velichová
Slovenská technická univerzita, 2014
ISBN 978-80-227-3645-9

Aplikovaná pravdepodobnosť a štatistika pre inžinierov : štatistická analýza jedného a dvoch súborov dát  1. diel
Ivan Janiga
Slovenská technická univerzita, 2013
ISBN 978-80-227-4046-3

A Framework for Mathematics Curricula in Engineering Education
Marie Demlová, Carl-Henrik Fant, Tommy Gustafsson, Duncan Lawson, Leslie Mustoe, Brita Olsson-Lehtonen, Carol Robinson, Daniela Velichová
European Society for Engineering Education, 2013
ISBN 978-2-87352-007-6

Constructive Geometry
Daniela Velichová
Slovenská technická univerzita, 2012
ISBN 978-80-227-3645-9

Základy diferenciálneho a integrálneho počtu pre technikov: Funkcia jednej premennej
Blahoslav Harman
Slovenská technická univerzita, 2009
ISBN 978-80-227-3114-0

Fyzika a elektronika 2: Východisko modernej techniky
Ivan Baník, Josef Hubeňák, Jiří Hubeňák, Miroslava Smitková, Rastislav Baník, Ján Pišút, Marcela Chovancová, Arpád Kecskés, Jozef Leja, Jozefa Lukovičová 
Slovenská technická univerzita, 2008
ISBN 978-80-2970-8

Technical Physics I
Eva Morháčová, Jozef Leja, Zdena Lichardová
Slovenská technická univerzita, 2008
ISBN 978-80-227-2823-2

Geometrické modelovanie - matematické základy
Daniela Velichová
Slovenská technická univerzita, 2005
ISBN 80-227-2179-4

Technická fyzika - Návody na laboratórne cvičenia
Peter Benco a kol.
Slovenská technická univerzita, 2003
ISBN 80-227-1869-6

Fyzika II
Jozef Petráš, Cyril Šťavina, Jarolím Vaník
Slovenská technická univerzita, 2002
ISBN 80-227-1731-2

Fyzika I
Juraj Dillinger, Peter Benco, Marta Kalužná
Slovenská technická univerzita, 2001
ISBN 80-227-1531-X

Elektronické publikácie

3D Geometria
Daniela Velichová
Slovenská technická univerzita, 2020
ISBN 978-80-227-5115-5

GeoGebra v praxi
József Bukor, Peter Sciba, Zoltán Fehér, Ján Gunčala, Ladislav Jaruska, Daniela Velichová
Univerzita J. Seleyho, 2012
ISBN 978-80-9122-067-8

Multimediálna vysokoškolská učebnica fyziky. Časť I
Miroslava Ožvoldová, Ivan Červeň, Juraj Dillinger, Soňa Halusková, Viliam Laurinc, Oľga Holá, Pavol Fedorko,Igor Štubňa, Jozef Krajčovič
Trnavská univerzita, 2007
ISBN 978-80-8082-127-2

Multimediálna vysokoškolská učebnica fyziky. Časť II
Miroslava Ožvoldová, Karol Kvetan, Juraj Dillinger, Soňa Halusková, Igor Štubňa, Igor Jančuška, Ivan Červeň, Oľga Holá, Peter Čerňanský, Peter Ballo, Július Krempaský
Trnavská univerzita, 2007
ISBN 978-80-8082-128-9