Prejsť na obsah
Ústav matematiky a fyziky

Erasmus+

2017-1-ES01-KA203-038491
Rules_Math: Nové pravidlá pre hodnotenie matematických kompetencií
Vedúci projektu: RNDr. Daniela Richtáriková, PhD.
Riešitelia projektu na SjF STU: RNDr. Jana Gabková, PhD., Mgr. Peter Letavaj, PhD.
Trvanie projektu: 2017 – 2020
Stránka projektu: https://rules-math.com/

CEEPUS

CIII-HU-0028-05-1112
Active Methods in Teaching and Learning Mathematics and Informatics
Vedúci projektu: doc. RNDr. Daniela Velichová, PhD.
Trvanie projektu: od 2011 

Európsky sociálny fond

ESF 13120120117
Implementácia nových netradičných formiem fyzikálneho vzdelávania - cesta k vybudovaniu spoľahlivejšieho fyzikálneho zázemia technikov s cieľom podporiť tvorbu a využitie moderných technológií a ich transfer do technickej praxe
Vedúci projektu: prof. RNDr. Ivan Baník, PhD. (SvF STU)
Riešitelia projektu na SjF STU: doc. RNDr. Juraj Dillinger, CSc., RNDr. Soňa Halusková, PhD., RNDr. Jozef Leja, PhD.
Trvanie projektu: 2005 – 2008

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

APVV-17-0513
Smart chromogénne heterocykly
Vedúci projektu: prof. Ing. Viktor Milata, DrSc. (FChPT STU)
Riešiteľ projektu na SjF STU: doc. RNDr. Július Sivý, PhD.
Trvanie projektu: 2018 – 2022

APVV-0177-11
Energia symetrie v štruktúre jadrovej hmoty
Vedúci projektu: Mgr. Martin Venhart, PhD. (FÚ SAV)
Riešiteľ projektu na SjF STU: RNDr. Jozef Leja, PhD.
Trvanie projektu: 2012 – 2015

Vedecká grantová agentúra

VEGA 1/0262/19
Nové prístupy v syntéze bioaktívnych funkcionalizovaných analógov polyhydroxylovaných indolizidínových alkaloidov
Vedúci projektu: prof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc. (FChPT STU)
Riešiteľ projektu na SjF STU: doc. RNDr. Július Sivý, PhD.
Trvanie projektu: 2019 – 2022

VEGA 1/0544/16
Detekcia zdrojov nízkofrekvenčné seizmického vlnenie mechanických sústav, jeho vplyv na ich spoľahlivosť a bezpečnosť, na prostredie a človeka a metódy redukcie
Vedúci projektu: prof. Ing. Stanislav Žiaran, CSc. (SjF STU)
Riešitelia projektu na SjF STU: Ing. Peter Benco, CSc., RNDr. Jozef Leja, PhD.
Trvanie projektu: 2016 – 2018

VEGA 2/0176/13
Stabilita ťažkých jadier a neutrónové hviezdy
Vedúci projektu: Ing. Štefan Gmuca, CSc. (FÚ SAV)
Riešiteľ projektu na SjF STU: RNDr. Jozef Leja, PhD.
Trvanie projektu: 2016 – 2018

VEGA 2/0177/10
Štiepenie superťažkých zložených jadier
Vedúci projektu: Ing. Štefan Gmuca, CSc. (FÚ SAV)
Riešiteľ projektu na SjF STU: RNDr. Jozef Leja, PhD.
Trvanie projektu: 2010 – 2012

VEGA 2/7117/27
Dynamika protónmi indukovaného štiepenia ťažkých jadier
Vedúci projektu: Ing. Štefan Gmuca, CSc. (FÚ SAV)
Riešiteľ projektu na SjF STU: RNDr. Jozef Leja, PhD.
Trvanie projektu: 2007 – 2009

VEGA 2/4098/24
Úloha jadrových šupiek vo formovaní, rozpade a štruktúre ťažkých a superťažkých zložených jadier
Vedúci projektu: Ing. Štefan Gmuca, CSc. (FÚ SAV)
Riešiteľ projektu na SjF STU: RNDr. Jozef Leja, PhD.
Trvanie projektu: 2004 – 2006

VEGA 2/1132/21
Vlastnosti exotických jadier s vysokým prebytkom izospinu
Vedúci projektu: Ing. Štefan Gmuca, CSc. (FÚ SAV)
Riešiteľ projektu na SjF STU: RNDr. Jozef Leja, PhD.
Trvanie projektu: 2001 – 2003

Kultúrna a edukačná grantová agentúra

KEGA 027STU-4/2019
Príprava akreditovaného štúdijného programu "Výrobné systémy a manažérstvo kvality" na EUR-ACE akreditované štúdium
Vedúci projektu: doc. Ing. Marián Králik, PhD. (SjF STU)
Riešiteľ projektu na SjF STU: doc. RNDr. Július Sivý, PhD.
Trvanie projektu: 2019 – 2021

KEGA 3/4128/06
E-laboratórium interaktívnych experimetov ako pokračovanie projektu multimediálnej formy výuky fyziky na univerzitách SR
Vedúci projektu: doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, CSc. (MtF STU)
Riešitelia projektu na SjF STU: doc. RNDr. Juraj Dillinger, CSc., Ing. Peter Benco, CSc., RNDr. Soňa Halusková, PhD.
Trvanie projektu: 2006 – 2008

KEGA 3/1187/03
Fyzika netradične na webe - domáce motivačné experimenty
Vedúci projektu: prof. RNDr. Ivan Baník, PhD. (SvF STU)
Riešitelia projektu na SjF STU: RNDr. Soňa Halusková, PhD., RNDr. Jozef Leja, PhD.
Trvanie projektu: 2003 – 2006

KEGA 3/1080/03
Interaktívny multimediálny projekt výučby fyziky na technických univerzitách SR
Vedúci projektu: doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, CSc. (MtF STU)
Riešitelia projektu na SjF STU: doc. RNDr. Juraj Dillinger, CSc., Ing. Peter Benco, CSc., RNDr. Soňa Halusková, PhD.
Trvanie projektu: 2003 – 2005