Prejsť na obsah
Ústav matematiky a fyziky

Matematika I

Garant: doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.
Vyučujúci: RNDr. Jana Gabková, PhD. Mgr. Peter Letavaj, PhD., Mgr. Monika Prášilová, PhD., RNDr. Daniela Richtáriková, PhD., doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc., RNDr. Viera Záhonová, PhD.

Matematika II

Garant: doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.
Vyučujúci: RNDr. Jana Gabková, PhD. Mgr. Peter Letavaj, PhD., Mgr. Monika Prášilová, PhD., RNDr. Daniela Richtáriková, PhD., doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc., RNDr. Viera Záhonová, PhD.

Matematika III

Garant: RNDr. Viera Záhonová, PhD.
Vyučujúci: RNDr. Viera Záhonová, PhD.

Konštrukčná geometria

Garant: doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.
Vyučujúci: doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.

Numerická matematika

Garant: doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.
Vyučujúci: RNDr. Jana Gabková, PhD. RNDr. Daniela Richtáriková, PhD., doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.

Základy štatistickej analýzy

Garant: doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.
Vyučujúci: RNDr. Jana Gabková, doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.

Zaujímavá matematika a fyzika

Garant: Mgr. Peter Letavaj, PhD.
Vyučujúci: Mgr. Peter Letavaj, PhD.

Programovanie

Garant: doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.
Vyučujúci: Mgr. Peter Letavaj, PhD.

Technická fyzika I

Garant: doc. RNDr. Július Sivý, CSc.
Vyučujúci: Ing. Peter Benco, CSc., RNDr. Jozef Leja, PhD., Doc. RNDr. Július Sivý, CSc.

Obsah
Hodnotenie
Harmonogram
Laboratórna úloha 29
Priklady z kinematiky hmotného bodu
Príklady z dynamiky hmotného bodu
Príklady z mechaniky tuhého telesa
Príklady z gravitačného poľa
Videozáznam prednášok a cvičení

Technická fyzika II

Garant: doc. RNDr. Július Sivý, CSc.
Vyučujúci: Ing. Peter Benco, CSc., RNDr. Jozef Leja, PhD., Doc. RNDr. Július Sivý, CSc.

Obsah
Hodnotenie
Harmonogram
Laboratórna úloha 30
Laboratórna úloha 31
Príklady z termiky
Videozáznam prednášok a cvičení

Seminár z fyziky I

Garant: Ing. Peter Benco, CSc.
Vyučujúci: Ing. Peter Benco, CSc., RNDr. Jozef Leja, PhD., Doc. RNDr. Július Sivý, CSc.

Obsah
Hodnotenie

Seminár z fyziky II

Garant: Ing. Peter Benco, CSc.
Vyučujúci: Ing. Peter Benco, CSc., RNDr. Jozef Leja, PhD., Doc. RNDr. Július Sivý, CSc.

Obsah
Hodnotenie