Prejsť na obsah
Ústav matematiky a fyziky

 MEDZINÁRODNÉ SYMPÓZIUM 

Sympózium o počítačovej geometrii SCG' 2019

28. medzinárodné sympózium

Organizátor: Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Ústav matematiky a fyziky
                         Slovenská spoločnosť pre geometriu a grafiku

Miesto konania: Trenčianske Teplice

Dátum:  9. - 12. september 2019

www.ssgg.sk/scg/

 MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA 

Aplimat 2020

medzinárodná konferencia o aplikovanej matematike

Organizátor: Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Ústav matematiky a fyziky, Slovenská spoločnosť pre geometriu a grafiku

Miesto konania: SjF STU Bratislava

Dátum: 4. február - 6. február 2020

http://evlm.stuba.sk/APLIMAT/