Prejsť na obsah
Ústav matematiky a fyziky

Oddelenie matematiky

RNDr. Jana Gabková, PhD.

Miestnosť: 008
E-mail: jana.gabkova@stuba.sk
Telefón: 02 57296 176

Mgr. Peter Letavaj, PhD.

Miestnosť: 007/2
E-mail: peter.letavaj@stuba.sk
Telefón: 02 57296 185

Mgr. Monika Prášilová, PhD.

Miestnosť: 007/1
E-mail: monika.prasilova@stuba.sk
Telefón: 02 57296 177

RNDr. Daniela Richtáriková, PhD.

Miestnosť: 001/1
E-mail: daniela.richtarikova@stuba.sk
Telefón: 02 57296 136

doc. RNDr. Daniela Velichová

Miestnosť: 062
E-mail: daniela.velichova@stuba.sk
Telefón: 02 57296 115

RNDr. Viera Záhonová, PhD.

Miestnosť: 001/2
E-mail: viera.zahonova@stuba.sk
Telefón: 02 57296 138

Oddelnie fyziky

Ing. Peter Benco, CSc.

Miestnosť: 259/4
E-mail: peter.benco@stuba.sk
Telefón: 02 57296 384

RNDr. Jozef Leja, PhD.

Miestnosť: 259/3
E-mail: jozef.leja@stuba.sk
Telefón: 02 57296 366

doc. RNDr. Július Sivý, CSc.

Miestnosť: 255
E-mail: julius.sivy@stuba.sk

Sektretariát

Viera Koníková

Miestnosť: 001
E-mail: viera.konikova@stuba.sk
Telefón: 02 57296 350