Prejsť na obsah
Ústav procesného inžinierstva

lista_vrch

LABORATÓRIUM TEPELNO-DIFÚZNYCH PROCESOV

Laboratórium tepelných procesov je určené pre skúmanie prestupu tepla pri ohreve, chladení, kondenzácii, odparovaní a sušení. Poskytuje možnosť merania kinetiky prestupu tepla, prípadne bilančných hodnôt zariadení. V laboratóriu sa nachádzajú aparáty vo veľkosti od malých modelov po veľké priemyselné zariadenia. Sú to hlavne rúrkové výmenníky tepla, ale aj výmenníky netradičnej konštrukcie (rúrkový -zväzkový, rúrka v rúrke, doskový a špirálový), dvojčlenná vákuová odparka s voľne cirkulujúcim obehom, stanica na štúdium kinetiky prestupu tepla na teplovýmennej ploche s mechanickým ovplyvňovaním medznej vrstvy – t.j. o výmenník s teplovýmennou plochou valcovitého tvaru s vymeniteľnou rotujúcou vostavbou. V laboratóriu sa nachádzajú aj viaceré typy sušiarní, napr. rozprašovacia a bubnová sušiareň, fluidná prefukovacia sušiareň, a pod. Laboratórium poskytuje okrem možnosti riešenia výskumných projektov a reálne modelovanie tepelných procesov na zariadeniach skutočnej veľkost. Študenti využívajú zariadenia laboratória hlavne pre riešenie semestrálnych projektov a diplomových prác zameraných na procesy výmeny tepla a látky.

Vymennik tepla  

lista_spodok