Prejsť na obsah
Ústav procesného inžinierstva

lista_vrch

LABORATÓRIUM LASEROVEJ ANEMOMETRIE

Laboratórium laserovej anemometrie poskytuje možnosť neinvazívneho bezdotykového bodového merania prúdenia tekutín s vysokou presnosťou v celom priereze kanálov s opticky priehľadného materiálu. Vzhľadom na výhodu bezdotykového merania a veľmi malé rozmery miesta merania, je možné využiť túto metódu pri meraní rýchlosti napr. v medznej vrstve, vo filme, v kanáloch malých rozmerov, v blízkosti steny a pod. Výsledky meraní pomocou laserovej anemometrie slúžia hlavne pri riešení úloh aplikovaného výskumu prúdenia tekutín. V laboratóriu je nasledovné prístrojové vybavenie: Laser-Dopplerov anemometer Dantec 60X so zdrojom Ar-Ion 300 mW, dvojzložkový, Laser-Dopplerov anemometer Polytec BBC so zdrojom He-Ne 50 mW, jednozložkový, zariadenie pre posuv optickej sondy. V laboratóriu sa okrem riešenia výskumných projektov majú študenti možnosť zoznámiť s meraniami rýchlostných profilov k kanáloch rôzneho prierezu a tak si porovnať teoretické poznatky z prúdenia tekutín získané štúdiom hydraulických procesov.

Laserova anemometria

lista_spodok