Prejsť na obsah
Ústav procesného inžinierstva

lista_vrch

Ústav procesného inžinierstva Strojníckej fakulty STU považuje spoluprácu s priemyslom za jednu z najdôležitejších aktivít ústavu. S priemyslenými partnermi má ústav niekoľko foriem spolupráce. Jednou z najviac cenených foriem je spolupráca na báze poskytovania technických vedomostí, ako aj poskytnutia zariadení alebo experimentálneho materiálu na výskum. Medzi najvýznamnejších partnerov z priemyslu v tejto oblasti sa zaraďujú nasledovné spoločnosti:

novinghantekmicrotracsotaxecolabmondelezevonikBaKvwrplabimcdkompava


lista_stred

Nemenej dôležitou súčasťou spolupráce s priemyslom je práve spolupráca na projektoch pre prax. Prehľad úspešne riešených projektov pre prax je možné nájsť TU. Medzi najvýznamnejšie spoločnosti, s ktorými sa Ústav procesného inžinierstva podielal na riešení vedecko-výskumných úloh sú:

agro csKopperncmksanecaslovnaftduslomondelezvwdelfortgroupfederal moguldraslovkavuchtfosfahbzs

lista_spodok