Prejsť na obsah
Ústav procesného inžinierstva

lista_vrch

Výskumná charakteristika

Vedecko-výskumná činnosť ústavu sa realizuje v oblasti procesnej techniky. V tejto oblasti je to štúdium prúdenia, tokov a spracovania stlačiteľných tekutých zmesí, mechanika partikulárnych látok a procesy ich spracovania, odlučovanie a odvodňovanie zmesí filtráciou a lisovaním, intenzifikácia prestupu tepla a látky v zariadeniach a hydromechanika cirkulačných bioreaktorov. Okrem vedecko-výskumných projektov Ústav procesného inžinierstva patrí k popredným pracoviskám fakulty v oblasti vedecko-výskumnej spolupráce s praxou. Výskumné projekty pre prax sa riešia ako pre domáce, tak aj zahraničné spoločnosti.

lista_stred

Oblasti výskumu

  • mechanika partikulárnych sústav
  • procesy spracovania partikulárnych látok
  • prúdenie, toky a spracovanie stlačiteľných tekutých zmesí
  • čerpadlá a čerpacie systémy
  • doprava tekutín v potrubných systémoch
  • odlučovanie a odvodňovanie zmesí filtráciou a lisovaním
  • bioreaktory
  • intenzifikácia prestupu tepla a látky v zariadeniach
  • projektovanie a konštrukcia pilot-plant zariadení

lista_spodok