Prejsť na obsah
Ústav procesného inžinierstva

lista_vrch

LABORATÓRIUM PARTIKULÁRNYCH LÁTOK

Laboratórium partikulárnych látok slúži pre:

  • výskum základných mechanicko-fyzikálnych vlastností častíc organických a anorganických látok a trojfázových systémov s partikulárnou tuhou fázou,
  • výskum a overenie stlačiteľnosti a tepelných efektov pri extrémnom lisovaní práškových materiálov,
  • výskum, návrh a overenie aglomeračných a granulačných technológií zameraných predovšetkým na transformáciu tvaru suchých a vlhkých materiálov s jemnozrnnou tuhou fázou.
Laboratórium je súčasťou siete špičkových laboratórií Univerzitného vedeckého parku STU v Bratislave, má bohatú medzinárodnú vedeckú spoluprácu a významné realizačné projekty aplikovaného výskumu pre prax.
lista_stred
Laboratórium je vybavené unikátnymi patentovanými zariadeniami a špeciálnymi prístrojmi, umožňujúcimi charakterizovanie nasledujúcich vlastností práškových materiálov:
  • tvar a morfológia častíc,
  • distribúcia veľkosti častíc,
  • absorpčné vlastnosti častíc,
  • porozimetria
  • reologické vlastnosti práškov,
  • stlačiteľnosť.
Microtrac PartAn 3D
Zariadenie slúžiace na dynamické meranie veľkosti častíc v rozmedzí od 15 mikrometrov až po 35 milimetrov. Zariadenie PartAn 3D môže merať až 32 morfologických parametrov skúmeného zrnitého materiálu vrátane veľkosti, tvaru, drsnosti povrchu, hustoty, transparentnosti a iných.
PartAn3D
 Mastersizer 3000
Malvern Mastersizer 3000
Analyzátor distribúcie veľkosti častíc umožňuje laserovou difrakčnou metódou skúmať presné rozloženie veľkostí častíc v rozmedzí od 0,01 až 3500 mikrometrov suchou aj mokrou cestou.
Malvern Morphologi G3
Analyzátor morfológie a tvaru častíc, ktorý umožňuje pomocou optickej metódy skúmať častice veľkosti od 0,5 do 1000 mikrometrov a analyzovať jednotlivé častice a ich vybrané parametere.
Morphologi G3
FT4
Freeman Technology FT4
Reometer práškových materiálov Freeman FT4 slúži na detailnú dynamickú analýzu vybranej vzorky, pričom výstupom sú parametre ako uhol vnútorného trenia, uhol stenového trenia, objemová hmotnosť, stlačiteľnosť, priepustnosť a ďalšie.
Quantachrome Poremaster GT
Porozimeter sypkých materiálov Poremaster GT je zariadenie na určovanie veľkosti a distribúcie pórov v skúmaných práškoch ako aj aglomerátoch.
Poremaster
Aquadyne DVS
Quantachrome Aquadyne DVS
Analyzátor sorpcie vodných pár umožňuje skúmať vo vybranej vzorke partikulárnej látky v podobe prášku, aglomerátu alebo tablety obsah vody, ako aj sorpčnú kinetiku. 
Elektromechanický lis Kistler
Elektromechanický lis Kistler je zariadenie, ktoré slúži na lisovanie vzoriek partikulárnych látok prevazne do formy tablety, pričom maximálna lisovacia sila je 60 kN s pracovným zdvihom piesta 200 mm s rozlíšením 0,001 mm a maximálnej lisovacej rýchlosti 200 mm/s.
Kistler
VWR Moisture analyser - MB60
VWR Moisture analyser MB 60
Analyzátor na stanovenie vlhkosti materiálov v podobe práškov ako aj hotových výrobkov vo farmaceutickom, chemickom, potravinárskom a spotrebnom priemysle.
lista_stred
Prístrojové vybavenie bolo zakúpené prostredníctvom projektov:
uvp
kc
lispra
lista_spodok