Prejsť na obsah
Ústav procesného inžinierstva

lista_vrch

LABORATÓRIUM PARTIKULÁRNYCH LÁTOK

Laboratórium partikulárnych látok slúži pre:

  • výskum základných mechanicko-fyzikálnych vlastností častíc organických a anorganických látok a trojfázových systémov s partikulárnou tuhou fázou,
  • výskum a overenie stlačiteľnosti a tepelných efektov pri extrémnom lisovaní práškových materiálov,
  • výskum, návrh a overenie aglomeračných a granulačných technológií zameraných predovšetkým na transformáciu tvaru suchých a vlhkých materiálov s jemnozrnnou tuhou fázou.
Laboratórium je súčasťou siete špičkových laboratórií Univerzitného vedeckého parku STU v Bratislave, má bohatú medzinárodnú vedeckú spoluprácu a významné realizačné projekty aplikovaného výskumu pre prax.
lista_stred
Laboratórium je vybavené unikátnymi patentovanými zariadeniami a špeciálnymi prístrojmi, umožňujúcimi charakterizovanie nasledujúcich vlastností práškových materiálov:
  • tvar a morfológia častíc,
  • distribúcia veľkosti častíc,
  • absorpčné vlastnosti častíc,
  • porozimetria
  • reologické vlastnosti práškov,
  • stlačiteľnosť.
Microtrac PartAn 3D
Zariadenie slúžiace na dynamické meranie veľkosti častíc v rozmedzí od 15 mikrometrov až po 35 milimetrov. Zariadenie PartAn 3D môže merať až 32 morfologických parametrov skúmeného zrnitého materiálu vrátane veľkosti, tvaru, drsnosti povrchu, hustoty, transparentnosti a iných.
PartAn3D
 Mastersizer 3000
Malvern Mastersizer 3000
Analyzátor distribúcie veľkosti častíc umožňuje laserovou difrakčnou metódou skúmať presné rozloženie veľkostí častíc v rozmedzí od 0,01 až 3500 mikrometrov suchou aj mokrou cestou.
Malvern Morphologi G3
Analyzátor morfológie a tvaru častíc, ktorý umožňuje pomocou optickej metódy skúmať častice veľkosti od 0,5 do 1000 mikrometrov a analyzovať jednotlivé častice a ich vybrané parametere.
Morphologi G3

FT4
Freeman Technology FT4
Reometer práškových materiálov Freeman FT4 slúži na detailnú dynamickú analýzu vybranej vzorky, pričom výstupom sú parametre ako uhol vnútorného trenia, uhol stenového trenia, objemová hmotnosť, stlačiteľnosť, priepustnosť a ďalšie.

Malvern Kinexus
Rotačnný reometer na stanovenie reologických vlastností newtonovských a nenewtonovských kvapalín a kompozitných viaczložkových látok v teplotnom rozsahu minimálne od -20 °C do 200 °C s využitím štandardných princípov merania reologických vlastností.
Kinexus

rosand rh200
Netzsch Rosand RH2000
Kapilárny reometer Rosand RH2000 poskytuje vysoko flexibilné možnosti merania  pre širokú škálu aplikácií: od tavenín polymérov, cez farmaceutické spracovanie substancií až po antramenty a nátery.

Netzsch LFA 467 Hyperflash
Flash analyzátor pre stanovenie tepelnej difuzivity a tepelnej vodivosti nielen tuhých a kvapalných materiálov, ale aj partikulárnych materiálov.
netzsch_LF_467_hyperflash

 Ultrapyc 1200e
Quantachrome Ultrapyc 1200e
Héliový pyknometer Ultrapyc 1200e je zariadenie na určovanie hustoty nielen pre partikulárny materiál vo forme práškov a granúl, ale pre rôzne typy a formy pórovitých materiálov.

Quantachrome Poremaster GT
Porozimeter sypkých materiálov Poremaster GT je zariadenie na určovanie veľkosti a distribúcie pórov v skúmaných práškoch ako aj aglomerátoch.
Poremaster
Aquadyne DVS
Quantachrome Aquadyne DVS
Analyzátor sorpcie vodných pár umožňuje skúmať vo vybranej vzorke partikulárnej látky v podobe prášku, aglomerátu alebo tablety obsah vody, ako aj sorpčnú kinetiku. 

Elektromechanický lis Kistler
Elektromechanický lis Kistler je zariadenie, ktoré slúži na lisovanie vzoriek partikulárnych látok prevazne do formy tablety, pričom maximálna lisovacia sila je 60 kN s pracovným zdvihom piesta 200 mm s rozlíšením 0,001 mm a maximálnej lisovacej rýchlosti 200 mm/s.

Kistler

VWR Moisture analyser - MB60
VWR Moisture analyser MB 60
Analyzátor na stanovenie vlhkosti materiálov v podobe práškov ako aj hotových výrobkov vo farmaceutickom, chemickom, potravinárskom a spotrebnom priemysle.

Sitovací stroj RETSCH AS 200
Analytický sitovací stroj RETSCH AS 200 sa používa v oblastiach výskumu a vývoja, pri kvalitatívnej kontrole surovín, medzikontrole a kontrole koncových produktov, ako aj pri kontrole výrobného procesu. Regulovateľný elektromagnetický pohon ponúka optimálnu adaptáciu pre každý materiál. Ostré frakcie je možné získať  po krátkej dobe sitovania. Model AS 200 je vybavený digitálným nastavením výšky vibrácií a doby sitovania.
Retsch_200

TD1
Sotax Tapped Density Tester TD1
Zariadenie na stanovenie striasanej objemovej hmotnosti vzoriek v podobe práškov a granúl.

lista_stred
Prístrojové vybavenie bolo zakúpené prostredníctvom projektov:
accord
uvp
kc
lispra
Aktivity v tomto laboratóriu boli spolufinancované z grantových projektov KEGA 016STU-4/2019 a KEGA 036STU-4/2020.
lista_spodok