Prejsť na obsah
Ústav procesného inžinierstva

lista_vrch

CHEMICKÉ LABORATÓRIUM

Chemické laboratórium slúži hlavne pre zoznámenie sa študentov so zásadami práce v chemickom laboratóriu, získanie pracovných návykov pre chemické experimentovanie, praktickú demonštrácia fyzikálnych a chemických dejov v laboratóriu, konkrétne na stanovenie tvrdosti vody, stanovenie hustoty pyknometricky, korózne skúšky kovov, elektrochemické pokovovanie, meranie pH, konduktometrickú titráciu atď. Je vybavené potrebnou technikou pre chemické analýzy a stanovovania bežnými metódami, napr. pH-meter Mettler Toledo MP 230, spektrofotometer SPEKOL 11 fy Carl Zeiss Jena, Abbého refraktometer, Hopplerov viskozimeter, rotačný reometer Rheotest 2, konduktometer Mettler Toledo MC226, analytické váhy Sartorius BP 210S a ďalšie zariadenia.

lista_spodok