Prejsť na obsah
Ústav procesného inžinierstva

lista_vrch

GRANULAČNÉ LABORATÓRIUM

Granulačné laboratórium slúži na výskum a overenie jeho výsledkov v oblasti mechaniky partikulárnych látok. Je zamerané na exaktné experimentálne overenie teoretických výsledkov jednotlivých mechanických pochodov: určovanie relevantných mechanicko-fyzikálnych charakteristík práškových a zrnitých materiálov a pást, skúmanie procesných kinetických a energetických parametrov spracovania materiálov v suchom, vlhkom až pastovitom stave: nabaľovacej aglomerácie, granulácie kompaktovaním a briketovaním, tabletovania, mletia, homogenizácie, triedenia a extrúzie. V laboratóriu sa nachádza unikátne strojové a prístrojové vybavenie: Jenikeho prístroj pre meranie uhla vnútorného a vonkajšieho trenia, laboratórne homogenizačné zariadenie s rotačným pohybom elementov s možnosťou merania kinetiky a energetiky homogenizácie, laboratórne homogenizačné zariadenie s prizmatickou priehľadnou komorou s priamočiarym pohybom elementov s možnosťou merania vektora odporovej sily, laboratórny nabaľovací granulátor, kompaktovací dvojvalcový lis s automatickou reguláciou SIMATIC, nožový dezaglomerátor, lopatkové extrudéry s axiálnou a radiálnou matricou, špeciálny závitovkový extrudér s oddeleným pohonom rotora a závitovky s axiálnou matricou, zariadenie pre meranie rozmerov a pevností granulí, závitovkový extrudér s tepelnou reguláciou sekcií, zariadenie pre meranie objemovej hmotnosti a pórovitosti aglomerátov nepravidelného tvaru. Zariadenia laboratória slúžia predovšetkým pre aplikovaný výskum. Je však využívané aj pre pedagogický proces: laboratórne cvičenia z procesov, ročníkové projekty a hlavne pri vypracovávaní diplomových prác z odboru. Študenti tu majú možnosť na reálnych strojoch pri využití reálnych technológií modelovať celé výrobné technológie od prísunu surovín, cez ich prípravu, spracovanie a finalizáciu produktov hlavne v požadovanerj aglomerovanej forme vo veľkosiach od mikrogranulátu, až po brikety veľkosti centimetrov.

Kompaktor Kompaktor

lista_spodok