Prejsť na obsah
Ústav procesného inžinierstva

lista_vrch

Ústav procesného inžinierstava vznikol na základe schválenia novej organizačnej štruktúry v Akademickom senáte Strojníckej fakulty STU v Bratislave s účinnosťou od 1.1.2016 odčlenením Oddelenia hydraulických strojov a zariadení z Ústavu chemických a hydraulických strojov a zariadení.

lista_stred

Ústav procesného inžinierstva je pokračovaním tradície, ktorá začala 1. októbra 1953 kedy vznikla "Katedra stavby celulózo-papierenských strojov" so študijným odborom vedeným Prof. Ing. Michalom Škrabákom, DrSc. s názvom "Stavba strojov celulózopapierenského priemyslu". Rozvojom chemického a potravinárskeho priemyslu v Československu sa od 1. januára 1957 postupne menil obsah vyučovaných predmetov a zmenil sa aj názov katedry na "Katedra chemických strojov a zariadení" so študijným odborom "Stroje a zariadenia pre chemický, potravinársky a spotrebný priemysel".

lista_stred

Svojim pedagogickým a výskumným smerovaním nadväzujú aktivity ústavu na potreby spoločnosti v rôznych oblastiach svojej činnosti. Sú založené na medziodborovom štúdiu, ktoré sa v zahraničí nazýva "Process Engineering". Tradície a skúsenosti sa dlhoročne budovali v oblasti mechanických procesov, hydromechanických separácií, tepelných a difúznych procesov, reaktorov a bioreaktorov, konštrukcie a projekcie strojov, aparátov a celých výrobných liniek. V ostatných rokoch sa okrem toho ešte pozornosť zameriava na zariadenia a technológie pre ochranu životného prostredia. Dlhoročné skúsenosti a tradície v oblasti procesného inžinierstva zaručujú úspešné uplatnenie absolventov v rôznych oblastiach priemyslu a v oblastiach smerujúcich k zavádzaniu moderných výrobných technológií.

lista_spodok