Prejsť na obsah
Ústav procesného inžinierstva

lista_vrch

LABORATÓRIUM BIOPROCESOV

Laboratórium bioprocesov je zamerané na skúmanie hydrodynamiky a prestupu kyslíka, optimalizovanie rozmerov a tvarov bioreaktorov, fermentáčných technológií v mierke pilot-plant, modelovanie miešacích procesov s cieľom minimalizovania spotreby energie a maximalizovania produkcie. V laboratóriu sú umiestnené bioreaktory založené na rôznych pracovných princípoch a rôznej konštrukcie s rôznymi veľkosťami komory (napr. kombinovaný cirkulačný loop-bioreaktor, jet loop reaktor, cirkulačné miešadlo, a ďalšie). Poskytuje priestor na skúmanie procesov čistenia odpadových komunálnych aj priemyselných vôd, ale aj produkcie látok ako výsledku pôsobenia mikroorganizmov (potravinárstvo, farmácia a pod.). Hlavnou výskumnou aktivitou sú projekty zamerané na intenzifikáciu prestupu kyslíka, ale aj návrh a overenie reálnych biotechnológií pre priemysel. Ťažiskom z hľadiska konštrukcie bioreaktorov je optimalizácia vostavby reaktorov s cieľom intenzifikácie produkcie špeciálnych materiálov.

Bioreaktor

lista_spodok