Prejsť na obsah
Ústav procesného inžinierstva

lista_vrch

LABORATÓRIUM HYDROMECHANICKEJ SEPARÁCIE

V laboratóriu hydromechanickej separácie sa realizuje výskum hydromechanických separácií pevných častíc z tekutín (koláčová, hĺbková, membránová filtrácia, odvodňovanie lisovaním), na separáciu a triedenie v cyklónovej technike, ako aj tokov newtonovských a nenewtonovských látok a suspenzií v potrubných systémoch a v rôznych geometrických konfiguráciách separačných zariadení. Umožňuje testovanie rôznych typov membránových separácii a membrán (mikro-, ultra- a nanofiltrácia, reverzná osmóza) a separácii emulzných suspenzných zmesí. V laboratóriu sa nachádzajú viaceré unikátne stroje a prístroje: prístroje na analýzy častíc od veľkosti 0,1 µm, difrakčný laserový analyzátor frakčného zloženia častíc ANALYSETTE 22 (rozsah 0,1-601 mm), fotosedimentograf Fritsch Analysette 20 (rozsah 0,5-500 mm), sedimentačné váhy Sartorius 4600 (rozsah 1-150 mm), čítač častíc s analyzátorom Medicor PSL-1, Analyzátor PSA-1, automatická stanica na meranie charakteristík koláčovej filtrácie s automatickým záznamom nameraných dát na PC, automatická stanica na štúdium odvodňovania lisovaním riadená s PC, stanica na štúdium membránových procesov a vlastností membrán do tlaku 6,0 MPa so záznamom meraných dát na PC, malý rotačný bubnový filter, rotačný reometer, kapilárne viskozimetre, digitálny merač elektrickej vodivosti roztokov MC226 – Mettler-Toledo CONDUCTIVITY METER, digitálny Mettler-Toledo pH Meter MP230, chladená stolová odstredivka SIGMA Refrigerated Centrifuge 4K15 riadená mikroprocesorom (max. otáčky 15.000 ot/min, max. 22.570g, max. kapacita 1,5 litra, teplota od –20 do +40 oC), termostat HAAKE typ N6-B7 riadený mikroprocesorom s možnosťou napojenia na PC (teplota od -60 až do 300 oC, ±0,01 K, príkon 3000 W, cirkulačné čerpadlo: pri 54,0 kPa cirkuluje 31 l/min, obsah 7 litrov), miešadlo s digitálnym meraním otáčok a krútiaceho momentu IKA EUROSTAR power control – visc (otáčky 50 až 2000 ot/min, max. krútiaci moment 60 N×cm), optický mikroskop DOCUVAL Carl Zeiss s príslušenstvom. Toto vybavenie je unikátne nielen na slovenské pomery, ale aj v porovnaní so zahraničím. Umožňuje realizovať netradičné výskumné úlohy, ale slúži aj pre vzdelávanie študentov všetkých stupňov štúdia v oblasti zameranej na ochranu životného prostredia, ale aj pre získavanie zložiek zmesí pomocou vysoko efektívnych technológií pre častice mimoriadne malých rozmerov.

Membránová stanica  Lisovacia stanica


lista_spodok