Prejsť na obsah
Ústav procesného inžinierstva

lista_vrch

INOVATÍVNY ČIN ROKA 2020 - TECHNOLOGICKÁ INOVÁCIA

prof. Ing. Marián Peciar, PhD., prof. Ing. Roman Fekete, PhD.,

doc. Ing. Peter Peciar, PhD.

V piatok 04.02.2022 sa uskutočnilo odovzdávanie cien Inovatívny čin roka 2020 pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, kde z rúk ministra Sulíka prijali pracovníci Ústavu procesného inžinierstva SjF STU v Bratislave, prof. Ing. Marián Peciar, PhD., prof. Ing. Roman Fekete, PhD. a doc. Ing. Peter Peciar, PhD., cenu za 1. miesto v kategórií Technologická inovácia - Technologická linka na spracovanie multikomponnetných hnojív s využitím granulátora s plochou matricou.

SIEA MHSR WEB STU WEB SjF facebook/UPI.SjF.STU cas.sk dennikn.sk

icr_2020_1

icr_2020_2  icr_2020_3

ŠTUDENT ROKA 2021

Ing. Kristian Jezsó

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva rektor STU Oliver Moravčík udelil ocenenia „Študent roka 2021“ najlepším študentom STU. Stalo sa tak symbolickou formou na online stretnutí laureátov s vedením univerzity dňa 22.11.2021. V rámci Ústavu procesného inžinierstva SjF STU v Bratislave bol medzi ocenenými aj náš doktorand Ing. Kristian Jezsó, pričom ocenenie získal za mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja.

WEB STU facebook/UPI.SjF.STU

student_roka_2020

CENA SSU ZA DIPLOMOVÚ PRÁCU ZA ROK 2020

Ing. Michaela Kohútová - školiteľ práce doc. Ing. Martin Juriga, PhD.

Na konferencií Národné fórum údržby 2021 pod záštutou Slovenskej spoločnosti údržby bola odovzdaná Cena SSU za diplomovú prácu za rok 2020 na tému "Návrh potrubia na prevádzke Čpavok 4", ktorá bola vypracovaná Ing. Michaelou Kohútovou, pod vedením školiteľa doc. Ing. Martina Jurigu, PhD., v spoločnosi Duslo, a.s., Šaľa.   

WEB SjF STU facebook/UPI.SjF.STU

 cena_ssu_2020

VEDEC ROKA SR 2020 - TECHNOLÓG ROKA

prof. Ing. Marián Peciar, PhD.

Profesor Marián Peciar z Ústavu procesného inžinierstva Strojníckej fakulty STU je jedným z piatich laureátov ocenenia Vedec roka 2020. Triumfoval v kategórii Technológ roka. Porota ho ocenila za mimoriadny prínos v oblasti vývoja unikátnych technológií spracovania suchých aj vlhkých práškových a zrnitých látok, v oblasti pokrokových materiálov pre nasadenie v systémoch Industry 4.0 a za výchovu mladých technológov.

YouTube Veda na dosah CVTI SR WEB STU WEB SjF facebook/UPI.SjF.STU Časopis SPEKTRUM

 vedec_roka_sr_2020

VEDEC ROKA STU 2020

doc. Ing. Peter Peciar, PhD.

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave uďeľujekaždý rok najlepším vedcom univerzity ocenenie Vedec roka STU. Za rok 2020 bol víťazom kategórie Mladý vedecký pracovník doc. Ing. Peter Peciar, PhD. z Ústavu procesného inžinierstva Strojníckej fakulty STU v Bratislave, ktorému bolo udelené ocenenie "Vedec roka STU 2020".

Časopis SPEKTRUM WEB SPEKTRUM facebook/UPI.SjF.STU

 vedec_roka_stu_2020

DIPLOM - ICCT 2021

Ing. Michaela Kohútová

V rámci 8. ročníka konferencie International Conference on Chemical Technology - ICCT 2021 udelila Česká spoločnosť priemyselnej chémie hlavnej autorke príspevku, Ing. Michaele Kohútovej, diplom za najlepší poster za príspevok The Influence of Process Parameters on the Impregnation Stage of Beech Wood Chips.

 icct_2021

ŠTUDENT ROKA 2020

Ing. Michaela Kohútová

Ing. Adam Guštafík

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave odovzdal na online stretnutí Vedenia STU so študentmi najlepším študentom STU ocenenia "Študent roka 2020" pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva. Medzi ocenenými boli aj dvaja naši doktorandi. Ing. Michaela Kohútová získala ocenenie za mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja a Ing. Adam Guštafík bol ocenený ako najlepší študent tretieho stupňa štúdia.

WEB STU

student_roka_2020

ŠTUDENT ROKA 2019

Bc. Rastislav Kostelka

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave odovzdal najlepším študentom STU ocenenia "Študent roka 2019" na stretnutí Vedenia STU so študentmi, ktoré sa konalo pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva. Medzi ocenenými bol aj študent Ústavu procesného inžinierstva SjF STU Bc. Rastislav Kostelka, ktorý bol ocenený ako najlepší študent inžinierskeho stupňa štúdia.

WEB STU Časopis SPEKTRUM

student_roka_2019

ESET SCIENCE AWARD 2019

FINALISTA KATEGÓRIE VÝNIMOČNÝ VYSOKOŠKOLSKÝ PEDAGÓG

doc. Ing. Peter Peciar, PhD.

Prvý ročník oceňovania špičkových vedcov a vysokoškolských pedagógov ESET Science Award 2019 sa konal dňa 18.10.2019 v Slovenskej Filharmónií v Bratislave pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej. Medzi finalistov kategórie Výnimočný vysokoškolský pedagóg, ktorých vyberala medzinárodná komisia na čele s laureátom Nobelovej ceny za rok 1991, biofyzikom Erwinom Nehlerom, sa do TOP 5 z celého Slovenska prebojoval doc. Ing. Peter Peciar, PhD. z Ústavu procesného inžinierstva Strojníckej fakulty STU v Bratislave.

 Peter Peciar - finalista ESET SA     finalisti ESET SA     Galavečer ESET SA (facebook)

  eset_2019_01 eset_2019_02

ČESTNÉ UZNANIE NA MEDZINÁRODNOM STROJÁRSKOM VEĽTRHU 2019

Ing. Oliver Macho, PhD., Bc. Martin Hrbáň

V rámci 26. ročníka Medzinárodného strojárskeho veľtrhu 2019 v Nitre získal Ústav procesného inžinierstva Strojníckej fakulty STU v Bratislave Čestné uznanie MSV 2019 za zariadenie Dvojzávitovkový granulátor partikulárneho materiálu z dielne Ing. Olivera Macha, PhD. a Bc. Martina Hrbáňa.

SjF STU

 msv_2019_1 msv_2019_2

MLADÝ VÝSKUMNÍK ROKA 2018

doc. Ing. Peter Peciar, PhD.

Dekan Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave odovzdal ocenenia na základe výsledkov práce vo vede a vzdelávaní za rok 2018. Medzi ocenenými bol aj doc. Ing. Peter Peciar, PhD., ktorému bolo udelené ocenenie "Mladý výskumník roka 2018".

Časopis SPEKTRUM

mlady_vyskumnik_2018_1 mlady_vyskumnik_2018_2

ŠTUDENT ROKA 2018

Ing. Juraj Kabát

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave odovzdal najlepším študentom STU ocenenia "Študent roka 2018" na stretnutí Vedenia STU so študentmi, ktoré sa konalo pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva. Medzi ocenenými bol aj študent Ústavu procesného inžinierstva SjF STU Ing. Juraj Kabát, ktorý bol ocenený ako najlepší študent doktorandského stupňa štúdia.

WEB STU Časopis SPEKTRUM

student_roka_2018_1 student_roka_2018_2

ERIN AWARD 2018

Mgr. Ľudmila Gabrišová

V rámci medzinárodnej konferencie ERIN 2018 bola udelená cena ERIN AWARD. Prvé miesto za najlepšiu prezentáciu v rámci konferencie získala doktorandka Mgr. Ľudmila Gabrišová s príspevkom The Development of a New Adsorption-Desorption Device for Ethanol.

erin_2018_1

 

CENA ZSVTS 2017

Bc. Eva Puškášová - školiteľ práce Ing. František Dzianik, PhD.

Dňa 12.04.2017 sa konala na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzite v Bratislave Študentská vedecká konferencia. V rámci všetkých sekcií konferencie je každoročne vybraná najlepšia práca študenta, ktorá je ocenená Zväzom Slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS). Pri tejto príležitosti bola ocenená práca študentky Bc. Evy Puškášovej na tému Redukcia trecieho odporu pri turbulentnom prúdení kvapalín pomocou roztokov polymérov. Školiteľom práce bol Ing. František Dzianik, PhD.

 zsvts_2017_1 zsvts_2017_2

 

VEĽKÁ MEDAILA SVÄTÉHO GORAZDA 2017

prof. Ing. Marián Peciar, PhD.

Desiatky pedagógov a osobností z oblasti školstva i spoločenského života si dňa 31.3.2017 z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Petra Plavčana prevzali Veľké a Malé medaily sv. Gorazda a ďakovné listy. Slávnostné podujatie, ktoré sa konalo pri príležitosti Dňa učiteľov, sa uskutočnilo v priestoroch Hotela Bôrik v Bratislave. Jedným z ocenených bol profesor Marián Peciar, ktorý si prevzal ocenenie, Veľkú medailu svätého Gorazda, za výnimočný prínos v prepájaní najnovších poznatkov z výskumu do praxe v rôznych oblastiach priemyslu. 

WEB MINEDU WEB STU WEB SjF Časopis SPEKTRUM TV Markíza RTVS

 

svgorazd_2017_1 svgorazd_2017_2

PROFESOR ROKA 2016

prof. Ing. Marián Peciar, PhD.

Ocenenie "Profesor roka 2016" získal za vynikajúce výsledky a prínos v oblasti netradičných granulačných technológií, patentovú politiku a transfer technológií do priemyselnej praxe, za všeobecné uznanie vo vedeckej a priemyselnej komunite v oblasti inovácií a za dlhoročnú kvalitnú pedagogickú činnosť. Profesor Peciar je mimoriadne úspešným riešiteľom zmluvného výskumu pre prax, podieľal sa na vyše 115 výskumných a inovačných projektoch pre domáce a zahraničné spoločnosti spravidla s realizačným výstupom. Je držiteľom 5 európskych a slovenských patentov a autorských osvedčení, 4 úžitkových vzorov a viacerých prihlášok. V roku 2011 ho na základe návrhu rektora STU menoval Akademický senát STU za prvého prorektora pre spoluprácu s praxou, kde pôsobí dodnes. Je tiež expertom Inovačného fóra Slovenska. Popri funkcií prorektora naďalej prednáša a vedie študentov na Ústave procesného inžinierstva.

WEB STU Časopis SPEKTRUM

 

profesor_roka_2016_1 profesor_roka_2016_2

TRANSFER TECHNOLÓGIÍ DO PRAXE 2016

Ing. Peter Peciar, PhD.

Ocenenie za transfer technológií do praxe si tento rok odniesol Ing. Peter Peciar, PhD., z Ústavu procesného inžinierstva Strojníckej fakulty STU. Peter Peciar si odniesol cenu v kategórii Prístup inovátora k realizácii transferu technológií. V tejto kategórii vyhlasovateľ oceňuje pôvodcu alebo pôvodcovský kolektív s príkladným prístupom k procesu ochrany výsledkov výskumu a vývoja ich činnosti a ich následnej komercializácii. Ako pôvodca sa podieľal na vzniku viacerých predmetov priemyselného vlastníctva a aktívne pristupoval k vzájomnej spolupráci s Kanceláriou spolupráce s praxou STU v Bratislave a aj externými expertmi. Peter Peciar pôsobí ako vysokoškolský učiteľ a člen výskumného tímu v oblasti partikulárnych látok na Ústave procesného inžinierstva SjF STU.

WEB STU WEB SjF WEB CVTI Časopis SPEKTRUM

 

 transfer_technologii_2016

ŠTUDENT ROKA 2016

Bc. Veronika Rybanská

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave odovzdal štyridsiatim ôsmim najlepším študentom STU ocenenia "Študent roka 2016" na stretnutí Vedenia STU so študentmi, ktoré sa konalo pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva 16. novembra 2016. Medzi ocenenými bola aj študentka Ústavu procesného inžinierstva SjF STU Bc. Veronika Rybanská, ktorá bola ocenená ako najlepší študent druhého stupňa štúdia.

WEB STU Časopis SPEKTRUM

student_roka_2016_1 student_roka_2016_2

 

NAJDIPLOMOVKA 2015

Ing. Peter Špaček - školiteľ práce Ing. Martin Juriga, PhD.

Ing. Lukáš Durin - školiteľ práce Ing. František Dzianik, PhD.

Súťaž o najlepšiu diplomovú prácu úzko nadväzuje na spoluprácu spoločnosti Slovnaft s kľúčovými slovenskými univerzitami a jej cieľom je umožniť prepojenie skúseností univerzít ako popredných vzdelávacích inštitúcií v SR a Slovnaftu v oblasti odborného vzdelávania. V roku 2015 sa umiestnili študenti Ústavu procesného inžinierstva SjF STU medzi tromi najlepšími diplomovými prácami. Ocenení boli taktiež školitelia týchto diplomových prác za odbornú podporu a vedenie.

Časopis SPEKTRUM

najdiplomovka_2015

 

BEST POSTER AWARD 2015

Ing. Alexander Krok, PhD.

V rámci akcie "7th International Granulation Workshop", organizovanej Univerzitou v Sheffielde (UK) bola udelená za poster doktora Kroka THE EFFECTS OF COMPRESSION SPEED, PUNCH SHADE AND WALL FRICTION ON THERMOMECHANICAL BEHAVIOUR OF POWDERS DURING COMPRESSION cena "Best Poster Award - Most Pharmaceutically Relevant Poster". 

best_poster_award_2015

 

NAJDIPLOMOVKA 2014

Ing. Dalibor Pavelka - školiteľ práce Ing. Martin Juriga, PhD.

Súťaž o najlepšiu diplomovú prácu Najdiplomovka je ocenenie študenta za prepojenie odborných vedomostí nadobudnutých počas štúdia uverejnených v diplomovej práci priamo s praxou. Ocenenie Najdiplomovka 2014 bol už 8. ročník a študentovi Daliborovi Pavelkovi sa podarilo dostať medzi tri najlepšie práce. Ocenenie taktiež obrdžal školitel za odbornú podporu a vedenie diplomovej práce.

WEB SjF Časopis SPEKTRUM

najdiplomovka_2014_1 najdiplomovka_2014_2

 

ŠTUDENT ROKA 2013

Ing. Peter Peciar

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva ocenil rektor Slovenskej technickej univerzity Robert Redhammer 40 najlepších študentov. Ocenenie "Študent roka 2013" obdržal aj študent nášho ústavu Ing. Peter Peciar ako najlepší študent doktorandského štúdia. 

WEB STU

 student_roka_2013_1 student_roka_2013_2

 

NAJLEPŠÍ ŠTUDENT ROKA 2010

Bc. Peter Peciar

Dňa 16.novembra 2010, prii príležitosti 17. novembra, rektor STU Vladimír Báleš ocenil najlepších študentov univerzity a odovzdal im ocenenie "Najlepší študent roka 2010". Medzi ocenenými bol aj študent odboru procesná technika Bc. Peter Peciar, ktorý bol ocenený ako najlepší student inžinierskeho štúdia.

Časopis SPEKTRUM

 student_roka_2010

 

CENA MINISTRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR 2004

doc. Ing. Marián Peciar, PhD.

V rámci konferencie Technika ochrany živorného prostredia 2004 minister životného prostredia Slovenskej republiky udelil cenu za prvé miesto v kategórií Progresívna idea Mariánovi Peciarovi za technologickú novinku "Optické triedenie materiálov".

top_2004_1 top_2004_2

lista_spodok