Prejsť na obsah
Ústav procesného inžinierstva

lista_vrch

lista_stred

Výskumní pracovníci

Meno Telefón - klapka Miestnosť e-mail
Ing. Oliver Macho, PhD. 02 57296 - 529 408/1 oliver.macho@stuba.sk
Ing. Igor Jaššo 02 57296 - 530 405 igor.jasso@stuba.sk

lista_stred

Doktorandi

Meno Telefón - klapka Miestnosť e-mail
Mgr. Ľudmila Gabrišová 02 57296 - 524 404 ludmila.gabrisova@stuba.sk
Ing. Juraj Kabát 02 57296 - 526 406/1 juraj.kabat@stuba.sk
Ing. Eva Puškášová 02 57296 - 513 460 eva.puskasova@stuba.sk
Ing. Radovan Ružinský 02 57296 - 586 463 radovan.ruzinsky@stuba.sk

lista_stred

Technickí a administratívni pracovníci

Meno Telefón - klapka Miestnosť e-mail
Alena Kuklovská 02 57296 - 519 403 alena.kuklovska@stuba.sk
lista_spodok