Prejsť na obsah
Fakulta

Zápisnica č. 11 / 2013-2014  18.6.2014

Zápisnica č. 10 / 2013-2014  9.6.2014
 prílohy
(sú v AIS k zápisnici VF č.19

Zápisnica č. 9 / 2013-2014  12.5.2014
  prílohy:
  Chata Nitrianske rudno
  Ping pong bez barier 2014

Zápisnica č. 8 / 2013-2014  7.4.2014

Zápisnica č. 7 / 2013-2014  3.3.2014

Zápisnica č. 6 / 2013-2014   3.2.2014
 prílohy:
  
úprava harmonogramu 2013_2014

Zápisnica č. 5 / 2013-2014   7.1.2014
 prílohy:
 
Náborová kampaň študentov - prezentacia
 Analýza hodnotenia ARRA - prezentacia
 Plán zasadnutí_VF_KD_VR-2014_1-polrok

Zápisnica č. 3 / 2013-2014   4.11.2013
 prílohy:
 
Program výjazdového zasadnutia, Kočovce, 28. - 29. 11. 2013
 Obsah Prezentácie
 Informácie z AIS

 Zápisnica č. 2 / 2013-2014   7.10.2013
 prílohy:
 
Prehlad čerpania na rok 2013
 Projekt - Študentská formula okolo Slovenska 2013
 Strojárska olympiáda 2013  
 Projekt komplexnej akreditácie Strojníckej fakulty STU v Bratislave 2014

Zápisnica č. 1 / 2013-2014   9.9.2013
 prílohy:
 Aktuálne čerpanie 01. - 08.2013
 Zoznam pripravovaných akcií SjF STU 2013-2014

Zápisnica č. 10 / 2012-2013  1.7.2013
 prílohy:
 
Rozpis služieb leto 2013 
 Prijímacia komisia - Ing. štúdium AR 2013/2014
 Harmonogram promócií 2013 

Zápisnica č. 9 / 2012-2013  4.6.2013
 prílohy:
Komplexná akredtácia - powerpoint 
Plán rekonštrukcií 2. polrok  
Počty študentov k 3.6.2013
Organizácia štátnych skúšok bakalárskeho a inžinierskeho štúdia v akademickom roku 2012/13

Zápisnica č. 8 / 2012-2013  7.5.2013
 prílohy
Analýza spotreby tepla v budove SjF
Čerpanie 2012 a plán 2013 

Zápisnica č. 7 / 2012-2013  3.4.2013
 prílohy
 Výkony 2012 - grafy 
 Výkony 2012 - ústavy
 Výkony 2012 - PhD
 Benchmarking 2013 
 Porovnanie VEGA a KEGA 
 Ivestičný zámer SjF 2013 

Zápisnica č. 6 / 2012-2013  5.3.2013

Zápisnica č. 5 / 2012-2013 5.2.2013
 prílohy:
 IPM SOLUTIONS, s.r.o. - prezentácia PTC – akademický program
 Prednášanie - výnimky LS 2012/2013
 Evaluácia predmetov 5.2.2013
 ERIN 2013 - invitation - pozvánka na medzinárodnú konferenciu mladých výskumných pracovníkov a doktorandov
 Počet uchádzačov o inžinierske štúdium na SjF STU Bratislava 2013/2014
 Hodnotenie úspešnosti predmetov 
 Organizačné zabezpečenie Strojárskej olympiády a DOD 2013

Zápisnica č. 4 / 2012-2013 7.1.2013
 prílohy:
 
Príloha č. 1 k bodu 4 - Analýza hodnotenia ARRA 
 Príloha č. 2 k bodu 5 - Pripomienky k návrhu kritérií pre komplexnú akreditáciu
 Príloha č. 3 k bodu 6 - Publikačná činnosť – vyhodnotenie 2012 
 Príloha č. 4 k bodu 6 - Edičný plán 2013

Zápisnica č. 3 / 2012-2013 6.11.2012
 
prílohy:
  Plán a spotreba energii 2012
  Spotreba tepla
  Sumarizácia publikácií
 
Zapísaní študenti k 31.10.2012

Zápisnica č. 2 / 2012-2013 1.10.2012
 prílohy:
  Formule po Slovensku
  Zapísaní študenti 2012/2013
  Aktuálne čerpanie financií

Zápisnica č. 1 / 2012-2013  4.9.2012
 
prílohy:
 Motivačné kritériá 2012-2013 
 Študijný plán 2012-2013
 Hodnotiaca správa SjF 2012
 Univerzitný výskumný park