Prejsť na obsah
Ústav procesného inžinierstva

lista_vrch

Dokumenty k predmetu PROCESNÉ STROJNÍCTVO

Procesné strojníctvo I

Roman Fekete, Štefan Gužela, Marián Peciar

Vydavateľstvo STU Bratislava, 2007, ISBN 978-80-227-2766-2, 197 s.

1. Úvod do predmetu, 2. Partikulárne látky, 3. Reológia, 4. Kompresory, čerpadlá, potrubné siete 5. Miešanie, 6. Separačné procesy.

procesne_strojnictvo_1

procesne_strojnictvo_2

Procesné strojníctvo II

Peter Peciar, Roman Fekete, Marián Peciar

Nakladateľstvo STU, Bratislava, 2016, ISBN 978-80-227-4540-6, 177 s.

1. Prestup tepla, 2. Výmenníky tepla, 3. Odparky, 4. Sušiarne, 5. Chladiace zariadenia, 6. Tepelné čerpadlá, 7. Prestup látky, 8. Destilácia, 9. Rektifikácia, 10. Absorpcia, 11. Extrakcia, 12. Adsorpcia, 13. Bioprocesy, 14. Bezpečnostné inžinierstvo

Procesné strojníctvo - príklady

Peter Peciar, Martin Juriga, Adam Guštafík, Michaela Kohútová, Kristian Jezsó

Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2021, ISBN 978-80-227-5081-3, 127 s.

1. Látkové bilancie, 2. Mechanické procesy, 3. Hydromechanické procesy, 4. Tepelné procesy 5. Difúzne procesy.

procesne_strojnictvo_priklady

procesne_strojnictvo_2

Process Engineering II

Peter Peciar, Oliver Macho, Martin Juriga, Roman Fekete, Marián Peciar

Nakladateľstvo SPEKTRUM STU Bratislava, 2022, ISBN 978-80-227-5178-0, 183 s.

1. Heat Transfer, 2. Heat Exchangers, 3. Evaporators, 4. Dryers, 5. Cooling Equipment, 6. Heat Pumps, 7. Mass Transfer, 8. Distillation, 9. Rectification, 10. Absorption, 11. Extraction, 12. Adsorption, 13. Bioprocesses, 14. Safety Engineeringlista_spodok