Prejsť na obsah
Ústav procesného inžinierstva

lista_vrch

Úspešne obhájené dizertačné práce na študijnom programe

PROCESNÁ TECHNIKA

 • Vplyv procesných parametrov vysokošmykovej granulácie na rast aglomerátov

autor: Ing. Oliver Macho, školiteľ: prof. Ing. Marián Peciar, PhD., 2017.

 • Modifikácia jednoosových modelov stlačiteľnosti zrnitých látok

autor: Ing. Maroš Eckert, školiteľ: doc. Ing. Roman Fekete, PhD., 2017.

 • Experimental Ice Shape Mapping by Means of 4D Scanning

autor: Dipl.-Ing. Reinhard Puffing, školiteľ: prof. Ing. Marián Peciar, PhD., 2016.

 • Aproximatívne modelovanie procesných charakteristík cyklónových separátorov

autor: Ing. Ľuboš Brišš, školiteľ: prof. Ing. Marián Peciar, PhD., 2014.

 • Rozloženie tlaku na lopatke homogenizátora partikulárnych látok

autor: Ing. Peter Peciar, školiteľ: doc. Ing. Roman Fekete, PhD., 2014.

 • Migrácia kvapalnej fázy pri extrúzii pást

autor: Ing. Katarína Maderová, školiteľ: doc. Ing. Roman Fekete, PhD., 2012.

 • Šmyková pevnosť vlhkých partikulárnych materiálov

autor: Ing. Katarína Poláková, školiteľ: doc. Ing. Roman Fekete, PhD., 2012.

 • Silové účinky na lopatku homogenizátora

autor: Ing. Martin Kluka, školiteľ: prof. Ing. Marián Peciar, PhD., 2012.

 • Problematika plnenia lisovacej zóny dvojvalcového kompaktora

autor: Ing. Alexander Krok, školiteľ: prof. Ing. Marián Peciar, PhD., 2011.

 • Energetické aspekty miešania partikulárnych látok

autor: Ing. Martin Juriga, školiteľ: prof. Ing. Marián Peciar, PhD., 2007.

 • Vplyv tvaru pravouhlého priečneho prierezu skrutkovicového kanála na rýchlostné polia

autor: Ing. Želmír Žolnaj, školiteľ: doc. Ing. Karol Jelemenský, PhD., 2007.

 • Transport Phenomena in a New Circulating Loop Bioreactor with an Annular Gas-Liquid Sparger for Waste Water Treatment

autor: Ing. Ali Fadáví, školiteľ: doc. Ing. Ladislav Chriašteľ, PhD., 2005.

 • Zanikajúci helicoidálny tok v priestore medzikružia

autor: Ing. Martina Domanová, školiteľ: doc. Ing. Karol Jelemenský, PhD., 2004

 • Príspevok k riešeniu energetickej stránky miešania partikulárnych látok

autor: Ing. Štefan Gužela, školiteľ: prof. Ing. Marián Peciar, PhD., 2003.

 • Hydrodynamické a difúzne charakteristiky pneumaticky miešaných bioreaktorov

autor: Ing. Ateya Masheti, školiteľ: doc. Ing. Ladislav Chriašteľ, PhD., 2002.

 • Vplyv tlakového účinku rotora na proces extrúzie

autor: Ing. Roman Fekete, školiteľ: prof. Ing. Igor Jaššo, CSc., 2002.

 • Účinnosť odlučovania cyklónových aparátov

autor: Ing. František Dzianik, školiteľ: prof. Ing. Karol Vavro, PhD., 2001.

 • Aplikácia rovníc stlačiteľnosti v teórii návrhu kompaktora

autor: Ing. Mário Hubert, školiteľ: prof. Ing. Igor Jaššo, CSc., 2000.

 • Kinetika prestupu tepla na teplovýmennej ploche s mechanickým ovplyvnením medznej vrstvy

autor: Ing. Rastislav Pálka, školiteľ: doc. Ing. Karol Jelemenský, PhD., 2000.

 • Miešanie partikulárnych materiálov

autor: Ing. Marián Peciar, školiteľ: doc. Ing. Alexander Molnár, CSc., 1999.

 • Energetické aspekty miešania partikulárnych látok

autor: Ing. Kamil Kravárik, školiteľ: prof. Ing. Igor Jaššo, CSc., 1999.

 • Hydrodynamika prúdenia v medzerách s usmerneným tokom tekutiny pri rôznom stúpaní skrutkovice

autor: Ing. Mamadou Bassadin, školiteľ: doc. Ing. Karol Jelemenský, PhD., 1999.

 • Membránová filtrácia v dynamickom membránovom filtri s rotujúcimi diskami

autor: Ing. Jalal Suleiman, školiteľ: doc. Ing. Alojz Čerňanský, PhD., 1999.

 • Rýchlostné a tlakové pole v prepadovej rúre cyklónu

autor: Ing. Peter Hodúr, školiteľ: prof. Ing. Karol Vavro, PhD., 1996.

 • Hydrodynamika a prestup tepla v skrutkovicových kanáloch pravouhlého prierezu

autor: Ing. Peter Ondrovič, školiteľ: doc. Ing. Karol Jelemenský, PhD., 1996.

 • Príspevok k problematike kinetiky prestupu tepla na rotačných teplovýmenných plochách

autor: Ing. Viktor Devečka, školiteľ: doc. Ing. Karol Jelemenský, PhD., 1994.

 • Šmyková pevnosť a stlačiteľnosť partikulárnych látok

autor: Ing. Ľuboš Polakovič, školiteľ: prof. Ing. Igor Jaššo, CSc., 1991.

 • Niektoré aspekty vstrekovania presných tenkostenných výstrekov

autor: Ing. Jozef Horváth, školiteľ: doc. Ing. Ján Hauptvogel, CSc., 1988.

 • K problematike mechanizmu lisovania ovocných substrátov

autor: Ing. František Lengyel, školiteľ: doc. Ing. Andrej Zelník, CSc., 1987.

 • Príspevok k problematike údenia potravinárskych výrobkov

autor: Ing. Albín Štofila, školiteľ: doc. Ing. Viliam Madlo, CSc., 1987.

 • Príspevok k problematike sušenia prírodných usní

autor: Ing. Miroslav Maňas, školiteľ: doc. Ing. Andrej Zelník, CSc., 1983.

 • Tok kvapaliny anizotropným vláknitým poróznym prostredím

autor: Ing. František Guláš, školiteľ: prof. Ing. Alexander Paciga, DrSc., 1982.

 • Granulácia Sulfenaxu CB

autor: Ing. Jozef Baláž, školiteľ: prof. Ing. Alexander Paciga, DrSc., 1982.

 • Modelovanie heterogénneho chemického reaktora pre systém plyn – kvapalina

autor: Ing. Alexander Molnár, školiteľ: prof. Ing. Ján Ilavský, CSc., 1980.

 • Modelovanie heterogénneho chemického reaktora pre systém plyn – kvapalina

autor: Ing. Alexander Molnár, školiteľ: prof. Ing. Ján Ilavský, CSc., 1980.

 • Prestup tepla pri súprúdnom kontakte zrnitého materiálu a vzduchu v aparáte s helicoidálnym tokom fáz

autor: Ing. Pavel Élesztös, školiteľ: doc. Ing. Andrej Zelník, CSc., 1979.

 • Filtrácia suspenzií vlákien medzi sitami

autor: Ing. Alojz Čerňanský, školiteľ: prof. Ing. Michal Škrabák, DrSc., 1979.

 • Príspevok k problematike etáží s usmerneným tokom fáz

autor: Ing. Ivan Karas, školiteľ: doc. Ing. Andrej Zelník, CSc., 1979.

 • Porovnanie aeromechanických charakteristík jedno- a dvojkuželového cyklóna

autor: Ing. Vladimír Jindra, školiteľ: prof. Ing. Michal Škrabák, DrSc., 1979.

 • Kohézne vlastnosti vlhkých aglomerátov Sulfenaxu CB

autor: Ing. Igor Jaššo, školiteľ: prof. Ing. Alexander Paciga, DrSc., 1979.

 • Príspevok k problematike prúdenia a prestupu tepla v zakrivených kanáloch kruhového a nekruhového prierezu

autor: Ing. Karol Jelemenský, školiteľ: doc. Ing. Andrej Zelník, CSc., 1978.

 • Príspevok k problematike triedenia suspenzií v hydrocyklónoch

autor: Ing. Ľudovít Šimek, školiteľ: prof. Ing. Michal Škrabák, DrSc., 1978.

 • Súprúdový vírový element so skrutkovicovým tokom fáz

autor: Ing. Ladislav Chriašteľ, školiteľ: doc. Ing. Andrej Zelník, CSc., 1977.

 • Príspevok k problematike konvektívneho sušenia vybraných tehliarskych výliskov

autor: Ing. Ivan Polóny, školiteľ: doc. Ing. Andrej Zelník, CSc., 1976.

 • Nové procesy a zariadenia na tvorbu vláknitých materiálov z vodných suspenzií medzi dvoma konvergentnými sitami

autor: prof. Ing. Michal Škrabák,CSc., 1975. (DrSc.)

 • Filtrácia suspenzií z vláknitých materiálov

autor: Ing. Róbert Široký, školiteľ: prof. Ing. Michal Škrabák, CSc., 1974.

 • Príspevok k problematike prestupu tepla v disperzných prostrediach

autor: Ing. Viliam Madlo, školiteľ: doc. Ing. Andrej Zelník, CSc., 1974.

 • Protiprúdny aparát so špirálovým tokom fáz

autor: Ing. Libor Pajdlhauser, školiteľ: doc. Ing. Andrej Zelník, CSc., 1973.

 • Odstredivý odlučovač prachu

autor: Ing. Karol Vavro, školiteľ: prof. Ing. Michal Škrabák, CSc., 1973.

 • Prúdenie kanálom premenlivého prierezu

autor: Ing. Emil Horoščák, školiteľ: prof. Ing. Michal Škrabák, CSc., 1969.

 • Model procesu formovania vláknitého pásu v gravitačnej oblasti papierenského stroja s pozdĺžnym sitom

autor: Ing. Ján Hauptvogel, školiteľ: prof. Ing. Michal Škrabák, CSc., 1969.

 • Štúdium vplyvu tepelných vĺn na intenzitu konvektívneho sušenia

autor: Ing. Dušan Drábek, školiteľ: doc. Ing. Andrej Zelník, CSc., 1967.

 • Protiprúdny aparát cyklónového typu

autor: Ing. Ľubomír Košecký, školiteľ: prof. Ing. Michal Škrabák, CSc., 1965.

lista_spodok