Prejsť na obsah
Ústav procesného inžinierstva

lista_vrch

Realizované projekty pre prax:

Úprava vypieracieho systému LAD 2 - Basic Design.

 • Projekt pre spoločnosť Noving, Nováky
 • Zodpovedný riešiteľ: Ing. František Dzianik, PhD.
 • Obdobie realizácie projektu: 2022

Výskum a vývoj vysokotlakového vsádzkového reaktora.

 • Projekt pre FCHPT STU v Bratislave
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Peter Peciar, PhD.
 • Obdobie realizácie projektu: 2021

Vývoj PID regulácie ohrevu pre vsádzkový reaktor.

 • Projekt pre FCHPT STU v Bratislave
 • Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Roman Fekete, PhD.
 • Obdobie realizácie projektu: 2021

Servis reaktora superkritického stavu.

 • Projekt pre FCHPT STU v Bratislave
 • Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Roman Fekete, PhD.
 • Obdobie realizácie projektu: 2021

Testovanie veľkosti častíc usadenín z potrubného systému.

 • Projekt pre spoločnosť ČOVSPOL, Bratislava
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Peter Peciar, PhD.
 • Obdobie realizácie projektu: 2021

Výskum možností mechnaickej úpravy suroviny pre zlepšenie súčasnej technológie spracovania.

 • Projekt pre spoločnosť 5m Solution, Prievidza
 • Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Roman Fekete, PhD.
 • Obdobie realizácie projektu: 2021

Výskum a experimentálne overenie zvýšenia výkonu dvojvalcového kompaktora.

 • Projekt pre spoločnosť AGRO CS, Říkov - Česká republika
 • Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Roman Fekete, PhD.
 • Obdobie realizácie projektu: 2021

Analýza a riešenie problému opravy kotvenia centrálnej rúry R201.

 • Projekt pre spoločnosť Duslo, Šaľa
 • Zodpovedný riešiteľ: Ing. Martin Juriga, PhD.
 • Obdobie realizácie projektu: 2021

Analýza a riešenie problému nefunkčnosti cyklónových odlučovačov na prevádzke výroby granulovyných hnojív UGL.

 • Projekt pre spoločnosť VUCHT, Bratsilava
 • Zodpovedný riešiteľ: Ing. František Dzianik, PhD.
 • Obdobie realizácie projektu: 2021

Analýza frakčného zloženia PE drviny.

 • Projekt pre spoločnosť MAT - obaly, Prievidza
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Peter Peciar, PhD.
 • Obdobie realizácie projektu: 2021

Pevnostný výpočet v programe ANSYS.

 • Projekt pre spoločnosť Eurofea, Partizánske
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Peter Peciar, PhD.
 • Obdobie realizácie projektu: 2020-2021

Testovanie krmých zmesí pre reautorizáciu.

 • Projekt pre spoločnosť Zeocem, Bystré
 • Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oliver Macho, PhD.
 • Obdobie realizácie projektu: 2020

Vývoj reaktora superkritického stavu.

 • Projekt pre FCHPT STU v Bratislave
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Roman Fekete, PhD.
 • Obdobie realizácie projektu: 2020

Návrh technickej výbavy kompostéra bioplastov a zvyškov potravín.

 • Projekt pre spoločnosť Panara, Nitra
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Peter Peciar, PhD.
 • Obdobie realizácie projektu: 2019-2020

Research of particle size distribution of material "GL vor Klärer Dregs" .

 • Projekt pre spoločnosť Mondi AG, Viedeň - Rakúsko
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Peter Peciar, PhD.
 • Obdobie realizácie projektu: 2019 

Research of particle size distribution of material "Mixture of sodium sulfate and sodium carbonate" .

 • Projekt pre spoločnosť Mondi AG, Viedeň - Rakúsko
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Roman Fekete, PhD.
 • Obdobie realizácie projektu: 2019 

Výskum aglomerácie a optimalizácia granulačnej linky NPK hnojiva.

 • Projekt pre spoločnosť AGRO CS, Říkov - Česká republika
 • Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
 • Obdobie realizácie projektu: 2019 

Výskum stlačiteľnosti materiálu Na3AsO4.

 • Projekt pre spoločnosť CMK, Žarnovica
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Peter Peciar, PhD.
 • Obdobie realizácie projektu: 2019 

Výskum prípravy mixu dvojkomponentnej práškovej zmesi.

 • Projekt pre spoločnosť KeyDesign, Praha - Česká republika
 • Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
 • Obdobie realizácie projektu: 2019

Granulácia produktu FeSfix-Fe koncentrát.

 • Projekt pre spoločnosť BiogasGT, Bratislava
 • Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oliver Macho, PhD.
 • Obdobie realizácie projektu: 2019 

Overenie granulácie práškového kolostra.

 • Projekt pre spoločnosť INGREDIA, Frýdek-Místek - Česká republika
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Peter Peciar, PhD.
 • Obdobie realizácie projektu: 2019 

Skúšky distribúcie častíc vo výrobku Formitox.

 • Projekt pre spoločnosť Papírna Moudrý, Židlochovice - Česká republika
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Roman Fekete, PhD.
 • Obdobie realizácie projektu: 2019 

Výskum aglomerácie a vypracovanie primárnych podkladov pre výrobnú linku špeciálneho hnojiva. III.etapa.

 • Projekt pre spoločnosť AGRO CS, Říkov - Česká republika
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Roman Fekete, PhD.
 • Obdobie realizácie projektu: 2018-2019 

Výskum aglomerácie a vypracovanie primárnych podkladov pre výrobnú linku špeciálneho hnojiva. II.etapa.

 • Projekt pre spoločnosť AGRO CS, Říkov - Česká republika
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Peter Peciar, PhD.
 • Obdobie realizácie projektu: 2018-2019 

Vývoj a výroba prototypu elektrického kompostéra bioplastov a zvyškov potravín.

 • Projekt pre spoločnosť Envirocare, Nitra
 • Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
 • Obdobie realizácie projektu: 2018-2019

lista_stred

Ďalšie realizované projekty pre prax:

 • Posúdenie transportu skladovacích zásobníkov lúhu. Projekt pre spoločnosť Noving, Nováky, 2018.
 • Air Cooler installation on BGHT5. Projekt pre spoločnosť Gasinex Projekt, Bratislava, 2018.
 • Návrh a príprava technickej dokumentácie zmiešavacej komory experimentálneho vyvíjača peny. Projekt pre FCHPT STU v Bratislave, 2018.
 • Vývoj konštrukcie vysokotlakovej ťahačky. Projekt pre spoločnosť CMK, Žarnovica, 2017-2018.
 • Výskum aglomerácie a vypracovanie primárnych podkladov pre výrobnú linku špeciálneho hnojiva. Projekt pre spoločnosť AGRO CS, Říkov, Česká republika, 2017-2018.
 • Vypracovanie konštrukčnej dokumentácie  pece. Projekt pre spoločnosť CMK, Žarnovica, 2017-2018.
 • Výpočet potrubných vetiev. Projekt pre spoločnosť CADVision, Martin. 2016.
 • Analýza pórovitosti liadku vápenatého. Projekt pre spoločnosť VUCHT, Bratislava, 2016.
 • Optimalizácia konštrukcie dosky adsorbéra s tryskami. Projekt pre spoločnosť Saneca Pharmaceuticals, Hlohovec, 2016.
 • Analýza poruchy tesnosti rozparovača etylénu EA-804. Projekt pre spoločnosť Slovnaft - Montáže a opravy, Bratislava, 2016
 • Zvýšenie kapacity výroby morfínu - II. etapa. Projekt pre spoločnosť Saneca Pharmaceuticals, Hlohovec, 2015-2016.
 • Inovácia konštrukcie ťahačky kryštálov VGF. Projekt pre spoločnosť CMK, Žarnovica, 2016.
 • Overenie granulovateľnosti hnojiva. Projekt pre spoločnosť AGRO CS, Říkov, ČR, 2015. 
 • Technická pomoc pri realizácií opráv. Projekt pre spoločnosť SAM Shipbuilding and Machinery, Bratislava, 2015.
 • Laboratórny varák. Projekt pre spoločnosť OP Papírna, Olšany, ČR, 2015.
 • Linka na spracovanie prachových odpadov kompaktovaním. Projekt pre spoločnosť Federal-Mogul FP, Kostelec nad Orlicí, ČR, 2015.
 • Technická pomoc pri vývoji technológie spracovania prachových odpadov kompaktovaním. Projekt pre spoločnosť Federal-Mogul FP, Kostelec nad Orlicí, ČR, 2015.
 • Vývoj technológie spracovania prachových odpadov aglomeráciou. Projekt pre spoločnosť Federal-Mogul FP, Kostelec nad Orlicí, ČR, 2014.
 • Výpočet zaťaženia a konštrukčné riešenie miešadla zásobníka čokolády. Projekt pre spoločnosť Mondeléz, Bratislava, 2014.
 • Návrh vyhrievania/chladenia stanice na roztápanie bielej čokolády s crispami. Projekt pre spoločnosť Mondeléz, Bratislava, 2014.
 • Posúdenie možných príčin vibrácií reaktora. Projekt pre spoločnosť Duslo, Šaľa, 2014.
 • Zvýšenie účinnosti separácie aerosólov pre kompresor CO2 z dôvodu intenzifikácie výroby močoviny. Projekt pre spoločnosť Duslo, Šaľa, 2013.
 • Návrh odolného materiálu nožov mlyna. Projekt pre spoločnosť Mondeléz, Bratislava, 2013.
 • Experimentálne overenie granulácie kyanidov. Projekt pre spoločnosť Lučební závody Draslovka Kolín, Kolín, ČR, 2012.
 • Analýza materiálu modulárneho pásu. Projekt pre spoločnosť VW Bratislava, Bratislava, 2012.
 • Stanovenie hodnoty rosného bodu vodnej pary v zemnom plyne, ako akčnej veličiny pre riadenie ohrevu plynu v regulačných staniciach. Projekt pre spoločnosť SPP, Bratislava, 2012.
 • Expertízne posúdenie kompaktora. Projekt pre spoločnosť Ecolab, Želetava, ČR, 2012.
 • Návrh a prototyp injektora pre výrobu hasiacej peny. Projekt pre spoločnosť Hlavná záchranná banská služba, OKD Ostrava, ČR, 2012. 
 • Tabletovanie jódového preparátu. Projekt pre spoločnosť Norvita Třebíč, ČR, 2011.
 • Overenie granulovateľnosti fosforečňanov. Projekt pre spoločnosť Fosfa Poštorná, ČR, 2011.
 • Návrh prototypu reaktora s filtračnou jednotkouProjekt pre spoločnosť GetWell Kolíňany, 2010.
 • Spracovanie a úprava popola pre cementáciu. Projekt pre spoločnosť VUJE a.s. Trnava.
 • Intenzifikácia mletia na zariadení PREMILL. Projekt pre spoločnosť PSP Engineering a.s. Přerov, ČR.
 • Stavba pilotnej stanice a overenie technológie pre obaľovanie stavebného kameniva. Projekt pre spoločnosť Linsel Bau Bad Bergzabern, Nemecko.
 • Výskum granulácie vodorozpustných farieb pre textílie. Projekt pre spoločnosť Huntsmann GmbH Basel, Švajčiarsko.

lista_spodok