Prejsť na obsah
Ústav procesného inžinierstva

lista_vrch

Aktuálne projekty pre prax:

Vývoj reaktora superkritického stavu.

 • Projekt pre FCHPT STU v Bratislave
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Roman Fekete, PhD.
 • Obdobie realizácie projektu: 2020

Návrh technickej výbavy kompostéra bioplastov a zvyškov potravín.

 • Projekt pre firmu Panara, Nitra
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Peter Peciar, PhD.
 • Obdobie realizácie projektu: 2019-2020

Research of particle size distribution of material "GL vor Klärer Dregs" .

 • Projekt pre firmu Mondi AG, Viedeň - Rakúsko
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Peter Peciar, PhD.
 • Obdobie realizácie projektu: 2019 

Research of particle size distribution of material "Mixture of sodium sulfate and sodium carbonate" .

 • Projekt pre firmu Mondi AG, Viedeň - Rakúsko
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Roman Fekete, PhD.
 • Obdobie realizácie projektu: 2019 

Výskum aglomerácie a optimalizácia granulačnej linky NPK hnojiva.

 • Projekt pre firmu AGRO CS, Říkov - Česká republika
 • Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
 • Obdobie realizácie projektu: 2019 

Výskum stlačiteľnosti materiálu Na3AsO4.

 • Projekt pre firmu CMK, Žarnovica
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Peter Peciar, PhD.
 • Obdobie realizácie projektu: 2019 

Výskum prípravy mixu dvojkomponentnej práškovej zmesi.

 • Projekt pre firmu KeyDesign, Praha - Česká republika
 • Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
 • Obdobie realizácie projektu: 2019

Granulácia produktu FeSfix-Fe koncentrát.

 • Projekt pre firmu BiogasGT, Bratislava
 • Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oliver Macho, PhD.
 • Obdobie realizácie projektu: 2019 

Overenie granulácie práškového kolostra.

 • Projekt pre firmu INGREDIA, Frýdek-Místek - Česká republika
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Peter Peciar, PhD.
 • Obdobie realizácie projektu: 2019 

Skúšky distribúcie častíc vo výrobku Formitox.

 • Projekt pre firmu Papírna Moudrý, Židlochovice - Česká republika
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Roman Fekete, PhD.
 • Obdobie realizácie projektu: 2019 

Výskum aglomerácie a vypracovanie primárnych podkladov pre výrobnú linku špeciálneho hnojiva. III.etapa.

 • Projekt pre firmu AGRO CS, Říkov - Česká republika
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Roman Fekete, PhD.
 • Obdobie realizácie projektu: 2018-2019 

Výskum aglomerácie a vypracovanie primárnych podkladov pre výrobnú linku špeciálneho hnojiva. II.etapa.

 • Projekt pre firmu AGRO CS, Říkov - Česká republika
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Peter Peciar, PhD.
 • Obdobie realizácie projektu: 2018-2019 

Vývoj a výroba prototypu elektrického kompostéra bioplastov a zvyškov potravín.

 • Projekt pre firmu Envirocare, Nitra
 • Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
 • Obdobie realizácie projektu: 2018-2019

lista_stred

Realizované projekty pre prax:

 • Posúdenie transportu skladovacích zásobníkov lúhu. Projekt pre firmu Noving, Nováky, 2018.
 • Air Cooler installation on BGHT5. Projekt pre firmu Gasinex Projekt, Bratislava, 2018.
 • Návrh a príprava technickej dokumentácie zmiešavacej komory experimentálneho vyvíjača peny. Projekt pre FCHPT STU v Bratislave, 2018.
 • Vývoj konštrukcie vysokotlakovej ťahačky. Projekt pre firmu CMK, Žarnovica, 2017-2018.
 • Výskum aglomerácie a vypracovanie primárnych podkladov pre výrobnú linku špeciálneho hnojiva. Projekt pre firmu AGRO CS, Říkov, Česká republika, 2017-2018.
 • Vypracovanie konštrukčnej dokumentácie  pece. Projekt pre firmu CMK, Žarnovica, 2017-2018.
 • Výpočet potrubných vetiev. Projekt pre firmu CADVision, Martin. 2016.
 • Analýza pórovitosti liadku vápenatého. Projekt pre firmu VUCHT, Bratislava, 2016.
 • Optimalizácia konštrukcie dosky adsorbéra s tryskami. Projekt pre firmu Saneca Pharmaceuticals, Hlohovec, 2016.
 • Analýza poruchy tesnosti rozparovača etylénu EA-804. Projekt pre firmu Slovnaft - Montáže a opravy, Bratislava, 2016
 • Zvýšenie kapacity výroby morfínu - II. etapa. Projekt pre firmu Saneca Pharmaceuticals, Hlohovec, 2015-2016.
 • Inovácia konštrukcie ťahačky kryštálov VGF. Projekt pre firmu CMK, Žarnovica, 2016.
 • Overenie granulovateľnosti hnojiva. Projekt pre firmu AGRO CS, Říkov, ČR, 2015. 
 • Technická pomoc pri realizácií opráv. SAM Shipbuilding and Machinery, Bratislava, 2015.
 • Laboratórny varák. Projekt pre firmu OP Papírna, Olšany, ČR, 2015.
 • Linka na spracovanie prachových odpadov kompaktovaním. Projekt pre firmu Federal-Mogul FP, Kostelec nad Orlicí, ČR, 2015.
 • Technická pomoc pri vývoji technológie spracovania prachových odpadov kompaktovaním. Projekt pre firmu Federal-Mogul FP, Kostelec nad Orlicí, ČR, 2015.
 • Vývoj technológie spracovania prachových odpadov aglomeráciou. Projekt pre firmu Federal-Mogul FP, Kostelec nad Orlicí, ČR, 2014.
 • Výpočet zaťaženia a konštrukčné riešenie miešadla zásobníka čokolády. Projekt pre firmu Mondeléz, Bratislava, 2014.
 • Návrh vyhrievania/chladenia stanice na roztápanie bielej čokolády s crispami. Projekt pre firmu Mondeléz, Bratislava, 2014.
 • Posúdenie možných príčin vibrácií reaktora. Projekt pre firmu Duslo, Šaľa, 2014.
 • Zvýšenie účinnosti separácie aerosólov pre kompresor CO2 z dôvodu intenzifikácie výroby močoviny. Projekt pre firmu Duslo, Šaľa, 2013.
 • Návrh odolného materiálu nožov mlyna. Projekt pre firmu Mondeléz, Bratislava, 2013.
 • Experimentálne overenie granulácie kyanidov. Projekt pre firmu Lučební závody Draslovka Kolín, Kolín, ČR, 2012.
 • Analýza materiálu modulárneho pásu. Projekt pre firmu VW Bratislava, Bratislava, 2012.
 • Stanovenie hodnoty rosného bodu vodnej pary v zemnom plyne, ako akčnej veličiny pre riadenie ohrevu plynu v regulačných staniciach. Projekt pre firmu SPP, Bratislava, 2012.
 • Expertízne posúdenie kompaktora. Projekt pre firmu Ecolab, Želetava, ČR, 2012.
 • Návrh a prototyp injektora pre výrobu hasiacej peny. Projekt pre firmu Hlavná záchranná banská služba, OKD Ostrava, ČR, 2012. 
 • Tabletovanie jódového preparátu. Projekt pre firmu Norvita Třebíč, ČR, 2011.
 • Overenie granulovateľnosti fosforečňanov. Projekt pre firmu Fosfa Poštorná, ČR, 2011.
 • Návrh prototypu reaktora s filtračnou jednotkouProjekt pre firmu GetWell Kolíňany, 2010.
 • Spracovanie a úprava popola pre cementáciu. Projekt pre firmu VUJE a.s. Trnava.
 • Intenzifikácia mletia na zariadení PREMILL. Projekt pre firmu PSP Engineering a.s. Přerov, ČR.
 • Stavba pilotnej stanice a overenie technológie pre obaľovanie stavebného kameniva. Projekt pre firmu Linsel Bau Bad Bergzabern, Nemecko.
 • Výskum granulácie vodorozpustných farieb pre textílie. Projekt pre firmu Huntsmann GmbH Basel, Švajčiarsko.

lista_spodok