Prejsť na obsah
Študenti

Dekan SjF STU v Bratislave upravuje harmonogram letného semestra akademického roka 2019/2020 na SjF STU takto:

Upravený harmonogram akademického roka 2019/2020
Letný semester 17. 02. 2020 - 31. 08. 2020
  Pôvodné termíny Nové termíny
Výučba 17. 02. 2020 - 16. 05. 2020 17. 02. 2020 -  30. 05. 2020
Skúškové obdobie 18. 05. 2020 - 04. 07. 2020 01. 06. 2020 - 25. 07. 2020
Letné prázdniny 06.07.2020 - 31. 08. 2020 27. 07. 2020 - 31. 08. 2020

  Harmonogram
letného semestra akademického roka 2019/2020 na SjF STU v Bratislave

  Pôvodné termíny Nové termíny
1. a 2. roč. BŠ, 1. ročník IŠ 17. 02. 2020 - 31. 08. 2020 17. 02. 2020 - 31. 08. 2020
Výučba 17. 02. 2020 - 16. 05. 2020 17. 02. 2020 -  30. 05. 2020
Skúškové obdobie 18. 05. 2020 - 04. 07. 2020 01. 06. 2020 - 25. 07. 2020
Letné prázdniny 06.07.2020 - 31. 08. 2020 27. 07. 2020 - 31. 08. 2020
3. ročník BŠ 17. 02. 2020 - 10. 06. 2020 17.02.2020 - 08.07.2020
Výučba 17.02.2020 – 09.04.2020 17.02.2020 – 25.04.2020
Skúškové obdobie 14.04.2020 – 29.05.2020 27.04.2020 – 08.07.2020
Odovzdanie bakalárskej práce do 29.05.2020 do 19.06.2020
Príprava na štátnu skúšku 01.06.2020 – 06.06.2020 22.06.2020 – 03.07.2020
Štátne skúšky 08.06.2020 – 10.06.2020 06.07.2020 - 08.07.2020
Promócie 23.06.2020 neuskutočnia sa
2. ročník IŠ 17.02.2020 – 12.06.2020 17.02.2020 – 10.07.2020
Výučba 17.02.2020 – 09.04.2020 17.02.2020 – 25.04.2020
Skúškové obdobie 14.04.2020 – 29.05.2020 27.04.2020 – 10.07.2020
Odovzdanie diplomovej práce do 29.05.2020 do 19.06.2020
Príprava na štátnu skúšku 01.06.2020 – 09.06.2020 22.06.2020 – 07.07.2020
Štátne skúšky 10.06.2020 – 12.06.2020 08.07.2020 – 10.07.2020
Promócie* 26.06.2020 23.07.2020

*Len v prípade stabilizovanej situácie; forma promócie sa spresní   Ďalšie aktivity

Fakultné kolo Študentskej vedeckej konferencie neuskutoční sa
Výrobno-odborná prax na konci 2. ročníka BŠ (povinná) 2 týždne, v prípade obmedzení súvisiacich s pandémiou koronavírusu presun do ak. r. 2020/2021
Odborná prax na konci 1. ročníka IŠ (povinná) 2 týždne, v prípade obmedzení súvisiacich s pandémiou koronavírusu presun do ak. r. 2020/2021
Exkurzia v 1. ročníku IŠ (povinná) v 2. semestri plánované dni exkurzie sa presúvajú do ak. r. 2020/2021
Letné telovýchovné sústredenie v priebehu bakalárskeho alebo inžinierskeho štúdia (výberový predmet) neuskutoční sa

  Termíny prijímacieho konania

Prijímacie konanie na Bc. štúdium:
  1. kolo 2. kolo
Podávanie prihlášok: 31.05.2020 21.08.2020
Prijímacia skúška: bez prijímacej skúšky bez prijímacej skúšky
Zasadnutie prijímacej komisie: 22.06.2020 27.08.2020
Prijímacie konanie na Ing. štúdium:
  1. kolo 2. kolo
Podávanie prihlášok: 31.05.2020 21.08.2020
Prijímacia skúška: bez prijímacej skúšky bez prijímacej skúšky
Zasadnutie prijímacej komisie: 22.07.2020 27.08.2020
Prijímacie konanie na PhD. štúdium:
  1. kolo 2. kolo
Podávanie prihlášok: 17.06.2020 14.08.2020
Prijímacia skúška: 22.07.2020 24.08.2020
Zasadnutie prijímacej komisie: 22.07.2020 24.08.2020

  Zápisy na akademický rok 2020/2021

1. ročník BŠ

!!!Pozor zmena!!!

Zápisy budú prebiehať bez fyzickej prítomnosti študenta!!!

do 21.8.2020

1. ročník IŠ

!!!Pozor zmena!!!

Bc. diplomy a rozhodnutia o prijatí na Ing. štúdium budú posielané POŠTOU!

do 21.8.2020

Zápisy budú prebiehať bez fyzickej prítomnosti študenta!!!

Elektronický zápis do 2. a .3 r. BŠ a 2. r. IŠ 27.07.2020 - 31.08.2020
Náhradný termín zápisov do 1. ročníka BŠ a IŠ 09.09.2020 a 16.09.2020

  Odovzdávanie a preberanie dokladov

1. ročník BŠ 03.09.2020
1. ročník IŠ 04.09.2020
2. ročník BŠ (po  vykonaní e-zápisu) 22.09.2020 - 24.09.2020
3. ročník BŠ (po  vykonaní e-zápisu) 22.09.2020 - 24.09.2020
2. ročník IŠ  (po  vykonaní e-zápisu) 22.09.2020 - 24.09.2020