Prejsť na obsah
Študenti


Študentský Cech Strojárov

www.scs.sk 

Študentský Cech Strojárov (ďalej ŠCS) je študentská organizácia pôsobiaca na Strojníckej fakulte STU v Bratislave. Jej cieľom je združovať študentov SjF STU, podporovať ich aktivity a presadzovať ich záujmy a práva na akademickej pôde v spolupráci so študentskou komorou akademického senátu SjF. Súčasťou ŠCS je aj študentský časopis ŠKRT, Internet Klub Mladá garda, posilňovňa Herkules a fitnes centrum Diana. Riadiacim orgánom ŠCS je študentský parlament organizujúci spoločenské, športové a kultúrne podujatia nie len pre členov ŠCS ale všetkých študentov SjF. 


Časopis ŠKRT

www.skrt.sk 


Internet Klub Mladá garda

http://internet.garda.sk

IK je súčasťou ŠCS a jeho hlavnou úlohou je poskytovanie internetu a správa a údržba internetovej siete na internáte Mladá garda, kde sú v súčasnosti ubytovaní (až na malé výnimky) všetci študenti SjF bývajúci na internáte. 


Herkules a Diana

http://sport.garda.sk

Posilňovňa a fitnes centrum sú lokalizované na internáte Mladá garda a poskytujú možnosť športového vyžitia či už pre študentov SjF alebo študentov iných fakúlt. Ich prevádzka je v rukách členov ŠCS a tak je ich prevádzková doba od skorého rána do neskorého večera, čo umožňuje ich návštevu pre každého športuchtivého študenta. 


Rada ubytovaných študentov Mladá garda

http://rus.garda.sk

Na zlepšení podmienok bývania sa podieľajú členovia RUŠ (Rada ubytovaných študentov) Mladá garda, ktorí tvoria poradný orgán riaditeľa študentského domova. Zastupuje ich záujmy v sociálnej, študijnej, spoločenskej, športovej a kultúrnej oblasti a má 5 členov. V súčasnosti majú študenti SjF v tejto rade dvoch zástupcov. 


Európska rada študentov techniky - Board of European Students of Technology

BEST
BEST, teda Board of European Students of Technology (Európska rada študentov techniky), je nezisková a nepolitická študentská organizácia špičkových európskych technických univerzít. BEST vznikol r. 1989 v Berlíne ako odpoveď na potrebu organizácie, ktorá bude umožňovat a podporovať komunikáciu, výmenu vedomostí a poznávanie kultúr medzi študentmi technických univerzít v Európe. Hlavnou filozofiou BEST-u v každej jeho aktivite je "Vyzdvihnút Európu medzi Európanmi".


Medzinárodné združenie na výmenu študentov na technické praxe

I.A.E.S.T.E. Slovensko
Je medzinárodným združením na výmenu študentov na technické praxe. Je to medzinárodná, mimovládna, nepolitická a nezisková organizácia spolupracujúca s týmito celosvetovými organizáciami OSN: UNESCO, ECOSOC, UNIDO, ILO. Hlavným cieľom je podporovať rozširovanie odborných a jazykových znalostí študentov a absolventov vysokých škôl, šíriť medzinárodné porozumenie a dobrú vôľu medzi študentmi všetkých národov, bez ohľadu na rasu, farbu pleti, pohlavie, alebo náboženské presvedčenie, najmä zabezpečovaním odborných praxí.

Študentská rada vysokých škôl SR - ŠRVŠ SR

www.srvs.sk