Prejsť na obsah
Uchádzači

Strojnícka fakulta STU v Bratislave má najdlhšiu históriu vo výučbe strojárskych študijných odborov na Slovensku. Odrazom tradície je výborné postavenie v rebríčku slovenských fakúlt (www.arra.sk) a medzinárodný ohlas.

Študenti s dobrými študijnými výsledkami sa na bakalárske štúdium prijímajú bez prijímacích skúšok.
Bodové hodnotenie podľa študijných výsledkov na strednej škole si vypočítate TU !

Pomôžeme Vám plánovať a začať kariéru, keďže fakulta spolupracuje s desiatkami významných priemyselných podnikov, nevýrobnými organizáciami, ústavmi, univerzitami na Slovensku i v zahraničí.

U nás môžete absolvovať bakalárske štúdium aj v anglickom jazyku.

Podporíme Váš záujem študovať 1-2 semestre v zahraničí na Vami zvolenej európskej univerzite.

Ubytovanie je pridelované v zmysle jednotných kritérií pre pridelenie ubytovania študentom denného štúdia na STU. Študenti Strojníckej fakulty STU v Bratislave majú v zrekonštruovaných študentských domovoch zabezpečené výborné ubytovanie. Myslíme aj na voľný čas študentov: k dispozícii sú študovne, knižnice, telocvične, plavárne, štadióny (napr. športový klub Slávia STU ), kiná a kluby (napr. umelecký súbor Technik).

Až 98 % našich absolventov pracuje v odbore, ktorý vyštudovali a ich zárobok dosahuje priemernú výšku 1743 €

Na najbližšie 3 roky je odhadovaná potreba absolventov strojárstva stredných škôl 21 000, absolventov vysokých škôl 15 500, z toho automobilový priemysel 14 000.

Po úspešnom ukončení štúdia zaistený vysoký spoločenský status, absolventi nemajú problém so získaním lukratívneho zamestnania. Okrem strojárskych podnikov sa uplatňujú aj v iných výrobných odvetviach, školstve, výskume, komunálnej sfére aj v obchode.

Viac informácii nájdeš na
www.studujstrojarinu.sk


Video o štúdiu na Strojníckej fakulte