Prejsť na obsah
Študenti

Štúdium študentov STU v zahraničí: info tu...

Aktualne: 

1. výberové konanie pre Erasmus+ študijný pobyt
Od 1. 12. 2021 do 31. 1. 2022 je otvorené 1. výberové kolo pre prihlášky na Erasmus+ študijný pobyt.
Online prihlášky sa podávajú cez AIS STU "Portál študenta", v aplikácii "Podanie prihlášky na výmenný pobyt".
Kontakt:
Ing. Juraj Sklenár
sklenar@stuba.sk

Aktuálne dokumenty k mobilitám ERASMUS+ pre rok 2022/2023 nájdete tu:

Linky

Študentské mobility a pracovné stáže

CEEPUS (www.saia.sk) - stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá

Socrates/Erasmus (www.saaic.sk/socrates) - grantový program Európskej únie v oblasti vzdelávania

Leonardo da Vinci (www.saaic.sk/leonardo) - grantový program Európskej únie v oblasti vzdelávania

Study in Europe (www.study-in-europe.org) - informácie o možnostiach štúdia v zahraničí

Universities Worldwide (www.univ.cc) - internetovské adresy univerzít na celom svete

Slovenská akademická informačná agentúra (www.saia.sk/stipendia) - informácie o možnostiach získania štipendijného pobytu na zahraničnej vysokej škole