Prejsť na obsah
Študenti

Štúdium študentov STU v zahraničí: info tu...

Aktuálne dokumenty k mobilitám ERASMUS+ pre rok 2022/2023 nájdete tu:

Linky

Študentské mobility a pracovné stáže

CEEPUS (www.saia.sk) - stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá

Socrates/Erasmus (www.saaic.sk/socrates) - grantový program Európskej únie v oblasti vzdelávania

Leonardo da Vinci (www.saaic.sk/leonardo) - grantový program Európskej únie v oblasti vzdelávania

Study in Europe (www.study-in-europe.org) - informácie o možnostiach štúdia v zahraničí

Universities Worldwide (www.univ.cc) - internetovské adresy univerzít na celom svete

Slovenská akademická informačná agentúra (www.saia.sk/stipendia) - informácie o možnostiach získania štipendijného pobytu na zahraničnej vysokej škole