Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality

titulka uvod

ÚSTAV GARANTUJE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Bakalárske štúdium:  „Environmentálna výrobná technika“, Meranie a manažérstvo kvality v strojárstve

Inžinierske štúdium: „Environmentálna výrobná technika“, „Výrobné systémy a manažérstvo kvality“

Doktorandské štúdium: „Výrobné stroje a zariadenia"

Výročná správa činnosti ÚSETM za rok 2017

Výročná správa činnosti ÚSETM za rok 2018