Prejsť na obsah
Študenti

2019/2020

ponuka firmy BROSE

Bakalárske práce:

 1. Transformacia internej logistiky na industry 4.0 (Automatické robotické vozíky (AGV))
 2. Optimalizácia výrobného procesu so zameraním na zvýšenie Celkovej Efektivity výrobných zariadení (OEE).
 3. Návrh plastovej vodiacej lišty zdvíhača okien s redukovanou hrúbkou steny
  (Development of a wall thickness reduced plastic Window regulator guiderail)

Diplomové práce

 1. Vývoj pre zlepšenie vedenia kefiek jednosmerného motora
  (Development of an improved brush guide for a DC motor)
 2. Transformacia internej logistiky na industry 4.0 (Automatické robotické vozíky (AGV))

Ponuka firmy EKOM spol. s r. o.

Bakalárske/Diplomové práce:

 1. Zníženie prenosu vibrácií malého piestového kompresora na komponenty uchytené na jeho konštrukcii.
  (Návrh optimálneho uloženia membránového sušiča uchyteného na konštrukcii piestového kompresora s cieľom znížiť prenos vibrácii kompresora na sušič)
 2. Prúdenie vzduchu okolo pevných prekážok v uzavretom priestore.
  (Návrh ventilácie vnútorného priestoru skrinky kompresora s cieľom zabezpečiť dostatočné chladenie komponentov umiestnených v skrinke pri minimalizovaní celkovej hlučnosti výrobku. )
 3. Využitie zbieraných dát z prevádzky stroja a ich využitie na riadenie jeho  údržby.
  (Stanovenie vlastností/parametrov malého piestového kompresor pre  ich sledovanie, zber a spracovanie dát s cieľom prediktívnej údržby piestového kompresora)
 4. Riadenie (výpočet) životnosti a spoľahlivosti stroja (kompresora)
  (Riadenie (výpočet) životnosti a spoľahlivosti kritických častí stroja - kompresora)
 5. Návrh radiálneho kompresora 
  (Návrh malého radiálneho alebo alternatívneho kompresora (v porovnaní ku klasickému piestovému kompresoru) alebo iného jednoduchého alternatívneho zdroja stlačeného vzduchu s malými prevádzkovými tlakmi poháňaného elektromotorom)
 6. Perspektívny pohon kompresora na striedavé a jednosmerné napätie.
  (Formou rešerše spracovať porovnanie používaných elektrických pohonov skupín kompresorov (piestových a radiálnych), zamerať sa na možné technické riešenia (asynchrónny jednofázový/ trojfázový, reluktančný motor, motor riadený frekvenčným meničom, jednosmerný motor komutátorový/ BLDC (brushless motor)a pod. Porovnať technickú úroveň/ pokrokovosť/ perspektívnosť, cenovú úroveň, spoľahlivosť riešenia, energetickú náročnosť (úspornosť), nároky na údržbu z pohľadu perspektívy a pod. pre: 
  a) piestový kompresor
  b) alternatívny kompresor (malý radiálny kompresor)
 7. Návrh aretácie agregátu kompresora bez nutnosti demontáže vonkajšieho krytu pre prípad prepravy výrobku.
  (Návrh aretácie agregátu kompresora DK50 DS / DK50 DE pre prípad aretovania/odaretovania agregátu bez nutnosti demontáže vonkajšieho krytu v prípade transportuvýrobku.
 8. Optimalizácia tepelnej bilancie (chladenia) malého piestového kompresora.
  (Navrhnúť dizajn valca a hlavy valca pre optimálny odvod tepla (hrúbka rebier . plocha, tvar,
  orientácia rebier) a vplyv na celkovú energetickú účinnosť.)
 9. Zníženie vibrácii agregátu kompresora,
  (Optimalizácia primárnych vibrácii agregátu kompresora /kontrola vyváženia/, optimalizácia vibrácii sekundárnymi opatreniami (uloženie agregátu kompresora na vzdušník, návrh vhodných tlmiacich elementov (silentblokov) a pod. )
 10. Návrh hlukovo-izolačného krytu malého piestového kompresora. Zníženie prenosu a vyžarovania hlučnosti krytom agregátu.
  (Na kompresore je uchytený kryt ventilátora tvarovaný pre vedenie vzduchu pre chladenie elektromotora aj kompresora. Cieľ je zníženie vyžarovania hluku. Navrhnúť vhodný materiál krytu - uchytenie krytu, materiál, výpočet vlastných frekvencií, návrh tlmiacich prvkov) 

Jozef Masár
Vedúci vývoja
EKOM spol. s r.o.