Prejsť na obsah
Matematika

 NUMERICKÁ MATEMATIKA- bakalárske štúdium  

gestor predmetu: Doc. Daniela Velichová, CSc.
prednášajúce: Mgr. Monika Kováčová, PhD.
                         RNDr. Daniela Richtáriková, PhD.
zimný semester, 2. ročník bakalárskeho štúdia

Obsahová náplň predmetu:

  • počítačová aritmetika
  • klasifikácia chýb a ich šírenie, presnosť výpočtu, pojem platných číslic a pravidlá zaokrúhľovania, podmienenosť úloh
  • metódy riešenia rovnice f(x)=0
  • numerické metódy lineárnej algebry (LU rozklad, iteračné metódy)
  • numerické derivovanie a numerické integrovanie
  • interpolácia a aproximácia funkcií, metóda najmenších štvorcov
  • jednokrokové a viackrokové metódy riešenia obyč. dif. rovníc

 

webmaster katedry