Prejsť na obsah
Matematika


Adresa: Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava 1

Priama linka: 02/ 5292 6626, 02/ 5729 6350

  PODUJATIA

ÚSTAV MATEMATIKY A FYZIKY

Strojnícka fakulta  S T U  v Bratislave

organizuje a pozýva 

  EVLM - Európske Virtuálne Laboratórium Matematiky

Konzultačné centrum matematiky

www.evlm.stuba.sk

poskytuje konzultácie pre všetkých záujemcov z rôznych oblastí matematiky:
algebra, analýza, geometria, pravdepodobnosť, štatistika, numerika, programovanie

denne v čase:  podľa rozpisu
v knižnici oddelenia matematiky, miestnosť č. 006
a elektronicky na adrese: slovak.evlm.stuba.sk/portal/

 MATEMATICKÉ DIELNE
 MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA APLIMAT ´2018

Aplimat

Aplikovaná matematika

Organizátor: Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Ústav matematiky a fyziky

Miesto konania: SjF STU Bratislava

Dátum: 6. február - 8. február, 2018

http://evlm.stuba.sk/APLIMAT/

 MEDZINÁRODNÉ SYMPÓZIUM SCG´2017

        Sympózium SCG´2017

Sympózium o počítačovej geometrii SCG'2017

26. medzinárodné sympózium

Miesto konania: Vršatské podhradie

Dátum: 11. - 14. september, 2017

www.ssgg.sk/scg/