Prejsť na obsah
Matematika
Vedúca
Ústavu matematiky a fyziky
Doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.
Tel.: 02/ 57296 136, 02/ 5292 6626
daniela.velichova(zav)stuba.sk
Tajomníčka
Ústavu matematiky a fyziky
RNDr. Daniela Richtáriková, PhD.
Tel.: 02/ 57296 116
daniela.richtarikova(zav)stuba.sk
Sekretariát
 
Viera Koníková
Tel.: 02/ 57296 350