Prejsť na obsah
Matematika

 MEDZINÁRODNÉ SYMPÓZIUM 

5. SLOVENSKO - ČESKÁ KONFERENCIA O GEOMETRII A GRAFIKE

Sympózium o počítačovej geometrii SCG' 2019

28. medzinárodné sympózium

Organizátor: Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Ústav matematiky a fyziky
                         Slovenská spoločnosť pre geometriu a grafiku

Miesto konania: Trenčianske Teplice

Dátum:  9. - 12. september 2019

www.ssgg.sk/scg/

 

 MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA 

Aplimat 2020

19. konferencia o aplikovanej matematike

Organizátor: Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Ústav matematiky a fyziky

Miesto konania: SjF STU Bratislava

Dátum: 4. február - 6. február, 2020

http://evlm.stuba.sk/APLIMAT/