Prejsť na obsah
Študenti

Strojnícka fakulta STU v Bratislave
Útvar pedagogických činností
Nám. slobody 17
812 31 Bratislava 1

prof. Ing. František Urban, CSc.
Prodekan pre pedagogiku           

 

Telefón: 02/572 96 150

E-mail: frantisek.urban@stuba.sk

Miestnosť: 031

Úradné hodiny: 
pondelok 13:00 h - 16:00 h,
štvrtok 9:00 h - 12:00 h.

Informácie o prijímacom konaní na bakalárske a inžinierske štúdium a informácie o štúdiu: 
E-mail: pedagogicke@sjf.stuba.sk (v predmete správy uvádzajte názov študijného programu, o ktorý sa uchádzate).

Vedúca útvaru:
Mgr. Nadežda Švancarová (č. dverí - 015)
(študenti študijných programov: B - AMAM, I – AMAM, B – MMKS, I – VSMK, sociálne štipendiá pre študentov 2. stupňa, štipendiá pre zahraničných študentov)
Tel.: 02 / 57296 198
E-mail: nadezda.svancarova@stuba.sk

Milada Čavojská (č. dverí - 014)
(študenti študijných programov: B - AMPS, I - AMPS, B - EVT, I – EVT, rezervovanie miestností)  
Tel.: 02 / 572 96 137
E-mail: milada.cavojska@stuba.sk

Mgr. Gabriela Bartalská  (č. dverí - 010)
(študenti študijných programov: B - AISP, I - AISP, B - ESZ, I - ESZ, I - MESK, sociálne štipendiá pre študentov 1. stupňa, potvrdenia a výpisy z archívu bývalých študentov SjF STU od r. 1980)
Tel.: 02 / 572 96 520
E-mail: gabriela.bartalska@stuba.sk

Lucia Horvátová (č.dverí – 012)

(študenti študijných programov: B - STAM, I - STAM, B - TOZP, I - CHPZ, ubytovanie  študentov)
Tel.: 02 / 57296 135
E-mail: lucia.horvatova@stuba.sk 

Uradné  hodiny  počas  školského roka  2016/2017 od  30.5.2017

Pondelok        13:00  - 15:00 hod.
Utorok             9:00  - 11:00 hod.
Streda            9:00  - 11:00 hod., 13:00  – 15:00 hod.
Štvrtok             9:00  - 11:00 hod.
Piatok              neúradný deň

Upozornenie:

Mimo úradných hodín je Útvar pedagogických činností zatvorený.

Úradné hodiny počas letných prázdnin AR 2016/2017:

Pondelok     9:00  - 11:00 hod.
Streda         9:00  - 11:00 hod.