Prejsť na obsah
Ústav procesného inžinierstva

lista_vrch

Akreditovaný študijný program bakalárskeho štúdia:

TECHNIKA OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Si ambiciózny, tvorivý a so zmyslom pre zdravé prostredie, v ktorom žiješ?

Chceš manažovať projekty v oblasti environmentalistiky a životného prostredia?

Zaujíma Ťa, ako recyklovať tuhý odpad, ako udržať čisté vody a čo spraviť so vzduchom, aby sa dal dýchať?

Tento študijný program nie je len klasická "strojarina". Je to štúdium o procesoch, zariadeniach a moderných technológiách pre čisté životné prostredie! Aj napriek faktu, že "strojarina" je dominantou mužského pohlavia, tento študijný program je obrovská šanca aj pre nežné pohlavie...

Profil absolventa a profilové predmety bakalárskeho štúdia je možné nájsť na stránke: Študijné programy 

lista_stred

Akreditovaný študijný program inžinierskeho štúdia:

CHEMICKÉ A POTRAVINÁRSKE STROJE A ZARIADENIA

 

Zaujíma Ťa "RISK MANAŽMENT" a prevencia havárií v rôznych odvetviach priemyslu? 

Si tvorivý s vlastnými nápadmi?

Potom musíš študovať práve tento študijný program, ktorý Ti umožní prostredníctvom moderných softvérových aplikácií realizovať Tvoje nápady v oblasti procesov a priemyselných celkov využívaných v potravinárstve, farmácií, petrochémií, podporných technológií pre automobilový priemysel, pre výrobný a spotrebný priemysel...

Alebo ťa len zaujíma technika a moderné spôsoby jej návrhu? To je dizajn zariadení založený na softvérových aplikáciách...

Radšej by si vedel "...ako sa to vyrába..."? To je potom dizajn procesov a technológií s využitím počítačových simulácií...

 

Profil absolventa a profilové predmety inžinierskeho štúdia je možné nájsť na stránke: Študijné programy 

lista_stred

Akreditovaný študijný program doktorandského štúdia:

PROCESNÁ TECHNIKA

 

Chceš byť expert v procesnej technike a byť výnimočný, či už na Slovensku, ale aj v zahraničí? Prihlás sa práve na tento študijný program a nebudeš nikdy ľutovať...

 

Profil absolventa doktorandského štúdia je možné nájsť na stránke: Študijné programy 

lista_spodok